ภาษากรีก

เกี่ยวกับภาษากรีก

ภาษากรีกสมัยใหม่มีวิวัฒนาการมาจากภาษากรีกโบราณและเป็นภาษาทางการของประเทศกรีซตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1829 มีคนพูดภาษากรีกประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยครึ่งล้านคนในประเทศไซปรัสตอนใต้ นอกจากนี้ยังมีชุมชนย้ายถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆและพูดภาษากรีก

ภาษากรีกประกอบด้วยภาษาตระกูลอินโด-ยุโรปและมีอักขระเป็นของตัวเองซึ่งใช้กันมานานถึงสามพันปีแล้ว

ภาษากรีกมีอิทธิพลสำคัญต่อคำศัพท์ของภาษายุโรปอื่นๆเช่นเดียวกับภาษาละติน

ภาษาอื่นๆ