เงื่อนไขการใช้งาน

บทนำ

การใช้เว็บไซต์และแอปของ Speak Languages เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

Speak Languages อาจปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นกรุณาตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ

สมาชิกภาพ

Speak Languages เปิดรับสมาชิกที่อายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น

เมื่อเปิดและใช้งานบัญชีของคุณ คุณตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ห้ามพยายามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับตัวคุณ

คุณมีหน้าที่คอยทำให้รายละเอียดบัญชีของคุณปลอดภัยและตกลงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณไม่ควรใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น

คุณไม่สามารถขายหรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้ผู้อื่นได้

Speak Languages สงวนสิทธิ์ยุติบัญชีด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง Speak Languages สามารถลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เราไม่รับผิดต่อการสูญเสียของข้อมูลใดก็ตามดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเว็บไซต์และแอปของเรา หากต้องการดูว่าเรารวบรวมข้อมูลใดและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณจะต้องยอมรับ หากต้องการใช้บริการของเรา

การใช้งานที่ยอมรับได้

Speak Languages มีเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และพบปะกันที่น่าพอใจและสนุกสนานให้ผู้เรียนภาษา เราจะไม่ยอมรับการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้แบบต่อต้านสังคมหรือผิดกฎหมาย และจะปิดใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่แจ้งใหัคุณทราบล่วงหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยินยอมที่จะไม่

  • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ เหตุการณ์หรือเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ใดก็ตาม
  • ส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรือข้อความอื่นใดก็ตามที่มีแนวโน้มสร้างความรำคาญหรือความทุกข์ให้ผู้รับ
  • รวบรวมหรือเก็บข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้คนใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • โพสต์เนื้อหาที่ลามก รุนแรง หรือน่ารังเกียจ
  • โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
  • เนื้อหาการโพสต์ที่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดก็ตาม รวมทั้งสิทธิในความเป็นส่วนตัว
  • โพสต์หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสหรือที่อยู่ของบุคคลใดก็ตาม รวมถึงของตัวคุณเอง
  • ใช้สคริปต์อัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอปของเรา
  • ใช้บริการในลักษณะที่ก่อให้เกิดภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

Speak Languages อาจตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

เราจะรายงานกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายใดก็ตามให้เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมทราบ

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์และแอปของ Speak Languages ถือเป็นของ Speak Languages และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ อันรวมถึงข้อความ ภาพ คลิปเสียง และรหัสที่มีการเผยแพร่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่ง ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เรายินดีให้ผู้ใช้พิมพ์หน้าต่างๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้การงานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะมีที่อยู่เว็บไซต์ปรากฏอยู่บนหน้าพิมพ์ทุกหน้า

หากคุณต้องการที่ทำซ้ำหรือใช้เนื้อหาของเราใหม่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โปรดติดต่อเราและเราจะพิจารณาคำขอของคุณ

ในการใช้บริการเว็บไซต์และแอปของ Speak Languages ผู้ใช้มีโอกาสเผยแพร่เนื้อหาของตนเอง เช่น สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว โดยคุณจะยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในเนื้อหาต่างๆ ที่คุณส่งให้กับเรา อย่างไรก็ตาม การส่งเนื้อหาดังกล่าวถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราเผยแพร่ ใช้ และปรับเปลี่ยนเนื้อนั้นในสื่อแบบใดก็ได้ทั่วโลก โดยไม่จำกัด และเพิกถอนไม่ได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง หรือข้อความที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อเหตุผลในการดำเนินงานหรือแก้ไขปรับปรุง

ในขณะที่เราหวังว่าคุณจะเคารพสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของเรา เราก็เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในทางใดก็ตาม โปรดติดต่อเราและเราจะแก้ปัญหาการร้องเรียนของคุณให้ดีที่สุด

การสื่อสาร

Speak Languages อาจส่งข้อความถึงคุณทางอีเมลเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา การสมัครใช้ Speak Languages ถือว่าคุณยินยอมที่จะรับข่าวสารดังกล่าว

เราจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของคุณกับบุคคลอื่น ยกเว้นเมื่อกฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย

การปฏิเสธความรับผิด

หากคุณเลือกใช้เว็บไซต์หรือแอปของเรา ถือว่าคุณยอมรับต่อความเสี่ยงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น เรานำเสนอบริการต่างๆ ให้ "ตามสภาพ"และ"ตามที่มี" เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา รวมไปถึงความเหมาะสมตามเป้าประสงค์ของผู้ใช้