คู่เรียนภาษา

วิธีการอันดีเยี่ยมในการปรับปรุงทักษะทางภาษาของคุณให้ดีขึ้นก็คือหาคู่ฝึกภาษาด้วย

การที่คู่ฝึกภาษาของคุณเป็นเจ้าของภาษาะทำให้คุณสามารถปรับปรุงการออกเสียง ฝึกพูดและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคุณสามารถสอนคู่ของคุณเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของคุณเองด้วย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง