คู่เรียนภาษาจีน

Hugo Luo

Hugo Luo
ภาษาโดยกำเนิด
กวางตุ้ง
จีน (จีน)

Yemao Man

Yemao Man
กอเทนเบิร์ก, สวีเดน
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Jázmin Xu

Jázmin Xu
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี
จีน (จีน)

Yi Ku

Yi Ku
Taichung, ไต้หวัน
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (ไต้หวัน)

liang jin

liang jin
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Heng Chen

Heng Chen
เซี่ยงไฮ้, จีน
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

池 慧仪

池 慧仪
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
จีน

James Zhai

James Zhai
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Mike Chen

Mike Chen
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Sherry Shan

Sherry Shan
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Ellen Sun

Ellen Sun
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Shuk-Ping Fung

Shuk-Ping Fung
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
กวางตุ้ง
จีน (ฮ่องกง)

Dylan Lee

Dylan Lee
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

LongJia Zheng

LongJia Zheng
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

Сюй Хань

Сюй Хань
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (จีน)

采婕 劉

采婕 劉
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
จีน (ไต้หวัน)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง