คู่เรียนภาษาดัตช์

Lidwien Verbeek
อายุ 67

Geertje Aalbers
อายุ 26

Stefanie Peeters
อายุ 33

Myriam Ver
อายุ 59

Hannah Lapré
อายุ 25

Patricia Rossel
อายุ 44

Hélène Bonnema
อายุ 25

Jasja Kleij
อายุ 47

Nel Slooten
อายุ 71

Willem Barendregt
อายุ 65

Zubaida Rachid
อายุ 14

Sheila Peeters
อายุ 51

Maryam Al-jubouri
อายุ 20

Mohammad Suleman
อายุ 18

Alex Kist
อายุ 55

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง