คู่เรียนภาษานอร์เวย์

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, นอร์เวย์
อายุ 50
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, แคนาดา
อายุ 73
ภาษาโดยกำเนิด
อังกฤษ (แคนาดา)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
โดเนตสค์, ยูเครน
อายุ 52
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, นอร์เวย์
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
แบร์เกน, นอร์เวย์
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Nathalie Sandnæss

Nathalie Sandnæss
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, นอร์เวย์
อายุ 65
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, นอร์เวย์
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Christian Moen

Christian Moen
Kristiansand, นอร์เวย์
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Terje Hjellnes

Terje Hjellnes
อายุ 62
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, นอร์เวย์
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง