คู่เรียนภาษานอร์เวย์

Even Skevik
อายุ 64

Leif-Ivan Thomassen
อายุ 23

Nils A B Nakkerud
อายุ 67

Heike Lindberg
อายุ 52

Leon Nguyen
อายุ 38

Tonje Bjerke
อายุ 21

Terje Hjellnes
อายุ 63

Walid Abushammala
อายุ 15

Frode Brenden
อายุ 51

daniel berg
อายุ 21

jeanette gillies
อายุ 46

lene skomsvold
อายุ 23

Christian Moen
อายุ 25

Cronje Martti Strøm
อายุ 33

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง