คู่เรียนภาษานอร์เวย์

Torvald Johansen

Torvald Johansen
ทรมเซอ, นอร์เวย์
อายุ 67
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, นอร์เวย์
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
ทรอนด์เฮม, นอร์เวย์
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, นอร์เวย์
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, นอร์เวย์
อายุ 58
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, นอร์เวย์
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Christina Monet

Christina Monet
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
แบร์เกน, นอร์เวย์
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Carina Holen

Carina Holen
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (นีนอส์ก)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, แคนาดา
อายุ 72
ภาษาโดยกำเนิด
อังกฤษ (แคนาดา)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, นอร์เวย์
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

lene skomsvold

lene skomsvold
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, นอร์เวย์
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง