คู่เรียนภาษานอร์เวย์

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, แคนาดา
อายุ 72
ภาษาโดยกำเนิด
อังกฤษ (แคนาดา)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)
สวีเดน (สวีเดน)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, นอร์เวย์
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, นอร์เวย์
อายุ 58
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
ทรมเซอ, นอร์เวย์
อายุ 67
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, นอร์เวย์
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
ทรอนด์เฮม, นอร์เวย์
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, นอร์เวย์
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
ออสโล, นอร์เวย์
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, นอร์เวย์
อายุ 52
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
แบร์เกน, นอร์เวย์
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, นอร์เวย์
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง