คู่เรียนภาษานอร์เวย์

Fredrik Lantz
อายุ 48

Arnfinn Langesæter
อายุ 29

Anita Fiksdal
อายุ 36

Anders Meland
อายุ 56

Stian Jebsen
อายุ 21

Even Skevik
อายุ 67

Leif-Ivan Thomassen
อายุ 26

Nils A B Nakkerud
อายุ 70

Heike Lindberg
อายุ 55

Leon Nguyen
อายุ 41

Tonje Bjerke
อายุ 24

Terje Hjellnes
อายุ 66

Walid Abushammala
อายุ 18

Frode Brenden
อายุ 54

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง