คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Leo Boykov
อายุ 23

Nikolay Georgiev
อายุ 15

Kristina Ilova
อายุ 38

Stefania Angelova
อายุ 36

Spas Tomov
อายุ 27

Oksana Georgieva
อายุ 36

Dimitar Burgazov
อายุ 45

Svetoslava Vassileva
อายุ 39

Miglena Georgieva
อายุ 25

Mirena Gramatikova
อายุ 42

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง