คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Dimitar Burgazov
อายุ 45

Svetoslava Vassileva
อายุ 39

Miglena Georgieva
อายุ 24

Mirena Gramatikova
อายุ 41

Desislava Kumanova
อายุ 24

Veselin Kolev
อายุ 45

Lachezar Tenev
อายุ 41

Иван Дарчов
อายุ 20

Nadia Siames
อายุ 57

Elena Georgieva
อายุ 22

Georgi Ivanov
อายุ 30

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง