คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Иван Султанов

Иван Султанов
วาร์นา, บัลแกเรีย
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Elka Marieva

Elka Marieva
Alcalá de Guadaira, สเปน
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Petrana Hadzhiyska

Petrana Hadzhiyska
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Elena Boydeva

Elena Boydeva
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Yulian Stefanov

Yulian Stefanov
รูเซ, บัลแกเรีย
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Румяна Станкова

Румяна Станкова
วาร์นา, บัลแกเรีย
อายุ 52
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Venelina Ivanova

Venelina Ivanova
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Христина Пашалийска

Христина Пашалийска
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Nadezhda Benkova

Nadezhda Benkova
Veliko Tŭrnovo, บัลแกเรีย
อายุ 15
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Yordanka Nikolova

Yordanka Nikolova
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 64
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Kristin Zdravkova

Kristin Zdravkova
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Цветин Палазов

Цветин Палазов
Shumen, บัลแกเรีย
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Teodora Hitrova

Teodora Hitrova
Haskovo, บัลแกเรีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Tsvetelina Rangelova

Tsvetelina Rangelova
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

ДЖЕНИ ГРАДЖИК

ДЖЕНИ ГРАДЖИК
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 58
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Veselina Ivanova

Veselina Ivanova
อายุ 47
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง