คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Kiril Andreev

Kiril Andreev
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Teodora Yotova

Teodora Yotova
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Radostina Bakalova

Radostina Bakalova
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

реджеп биков

реджеп биков
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Mihail Radev

Mihail Radev
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Vladimir Vasilev

Vladimir Vasilev
Nürnberger Hof, เยอรมนี
อายุ 47
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Nela Ivanova

Nela Ivanova
Nova Zagora, บัลแกเรีย
อายุ 64
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Diyana Kaneva

Diyana Kaneva
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Йордан Лазаров

Йордан Лазаров
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Atanas Hristov

Atanas Hristov
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Kaloyan Borisov

Kaloyan Borisov
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Hope De

Hope De
ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Betina Asenova

Betina Asenova
Bŭlgarsko Slivovo, บัลแกเรีย
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Ceci Genova

Ceci Genova
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Iren Angelova

Iren Angelova
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Svetlana Karadzhova

Svetlana Karadzhova
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง