คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Tihomir Dinkov
อายุ 49

Pepi Penkova
อายุ 59

Veska Vasileva
อายุ 39

Christiana Slaveykova
อายุ 21

Miglena Georgiev
อายุ 50

Ventsislav Dimitrov
อายุ 35

Leo Boykov
อายุ 24

Nikolay Georgiev
อายุ 17

Kristina Ilova
อายุ 39

Stefania Angelova
อายุ 37

Oksana Georgieva
อายุ 37

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง