คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Ivelina Angelova
อายุ 21

Rumi Atanasova
อายุ 38

Tihomir Dinkov
อายุ 50

Pepi Penkova
อายุ 59

Veska Vasileva
อายุ 40

Christiana Slaveykova
อายุ 21

Miglena Georgiev
อายุ 50

Ventsislav Dimitrov
อายุ 35

Leo Boykov
อายุ 24

Nikolay Georgiev
อายุ 17

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง