คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Стойка Божкова

Стойка Божкова
Yambol, บัลแกเรีย
อายุ 58
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Ivo K

Ivo K
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Petko Yovchev

Petko Yovchev
Rochester, สหราชอาณาจักร
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Martin Ilianov

Martin Ilianov
Haskovo, บัลแกเรีย
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Александра Млечкова

Александра Млечкова
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย
รัสเซีย

Ivan Ianev

Ivan Ianev
Aldershot, สหราชอาณาจักร
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Evgenia Neikova

Evgenia Neikova
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Aysun Nurdin

Aysun Nurdin
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย
ตุรกี (ตุรกี)

Rumiana Ivanova

Rumiana Ivanova
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Nela Ivanova

Nela Ivanova
Nova Zagora, บัลแกเรีย
อายุ 64
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Merry Kostova

Merry Kostova
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Medy Bqlev

Medy Bqlev
วาร์นา, บัลแกเรีย
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Виктория Георгиева

Виктория Георгиева
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Добрин Колев

Добрин Колев
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Petia Nenova

Petia Nenova
Kazanlŭk, บัลแกเรีย
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

Kristiyana D

Kristiyana D
โซเฟีย, บัลแกเรีย
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
บัลแกเรีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง