คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Kristina Ilova
อายุ 37

Stefania Angelova
อายุ 35

Spas Tomov
อายุ 27

Oksana Georgieva
อายุ 36

Dimitar Burgazov
อายุ 45

Svetoslava Vassileva
อายุ 39

Miglena Georgieva
อายุ 25

Mirena Gramatikova
อายุ 42

Desislava Kumanova
อายุ 24

Veselin Kolev
อายุ 46

Lachezar Tenev
อายุ 42

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง