คู่เรียนภาษาบัลแกเรีย

Miglena Georgiev
อายุ 49

Ventsislav Dimitrov
อายุ 34

Leo Boykov
อายุ 23

Nikolay Georgiev
อายุ 16

Kristina Ilova
อายุ 38

Stefania Angelova
อายุ 36

Spas Tomov
อายุ 28

Oksana Georgieva
อายุ 36

Dimitar Burgazov
อายุ 46

Svetoslava Vassileva
อายุ 40

Miglena Georgieva
อายุ 25

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง