คู่เรียนภาษาฝรั่งเศส

Ismail Nouinou

Ismail Nouinou
บรัสเซลส์, เบลเยียม
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (เบลเยียม)

Karim Benjelloun

Karim Benjelloun
ปารีส, ฝรั่งเศส
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
อารบิก (โมร็อกโก)
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Laury Louis-Elizabeth

Laury Louis-Elizabeth
อายุ 15
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Quentin Thullier

Quentin Thullier
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Amélie Bernard

Amélie Bernard
Nantes, ฝรั่งเศส
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

michael alesi

michael alesi
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Laura Courtos

Laura Courtos
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Vicenti Perry

Vicenti Perry
ปารีส, ฝรั่งเศส
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Chehou Oussoumanou

Chehou Oussoumanou
İstanbul, ตุรกี
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

ceiz junior

ceiz junior
ปอร์โตแปรงซ์, ไฮติ
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Claudine Touchèque

Claudine Touchèque
Rixensart, เบลเยียม
อายุ 79
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (เบลเยียม)

Stephanie Coeur

Stephanie Coeur
มาร์เซ, ฝรั่งเศส
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Ab Wake

Ab Wake
แอลเจียร์, แอลจีเรีย
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
อารบิก (แอลจีเรีย)
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Christelle-Vox Cecchinel

Christelle-Vox Cecchinel
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Fred Renain

Fred Renain
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

Brigitte BREILLAC

Brigitte BREILLAC
บอร์โด, ฝรั่งเศส
อายุ 54
ภาษาโดยกำเนิด
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง