คู่เรียนภาษามาเลเซีย

Nurul Akmal Abd Rahim

Nurul Akmal Abd Rahim
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Mustaqim Ismail

Mustaqim Ismail
Melayu, มาเลเซีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Noroul Sophia

Noroul Sophia
โกตาบารู, มาเลเซีย
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Muhd Naim

Muhd Naim
โกตาบารู, มาเลเซีย
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Mohd Fareez

Mohd Fareez
Selany, สโลวาเกีย
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

mienura malik

mienura malik
Malacca, มาเลเซีย
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์

Fadli Salleh

Fadli Salleh
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

shibrah makhtumah amalina samad

shibrah makhtumah amalina samad
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Roy Niezam

Roy Niezam
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์

Salman al Farise Abu Bakar

Salman al Farise Abu Bakar
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

jamal ludin

jamal ludin
อีโปห์, มาเลเซีย
อายุ 116
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
กูชิง, มาเลเซีย
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
มาเลย์ (มาเลเซีย)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง