คู่เรียนภาษารัสเซีย

Alexander Lupin
อายุ 37

Evgeniia Ferm
อายุ 32

Aleksandra Novik
อายุ 41

Veronika Baskakova
อายุ 15

Natalia Mashynska
อายุ 32

Olya Z
อายุ 27

Roman C
อายุ 46

Noza B
อายุ 19

Alexei Novik
อายุ 46

Pavel Yashin
อายุ 32

Nikolay D
อายุ 45

Alla Valdma
อายุ 47

Maria Shiryaeva
อายุ 38

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง