คู่เรียนภาษาลัตเวีย

Santa Ješkina

Santa Ješkina
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

glorija spilberga

glorija spilberga
Grantham, สหราชอาณาจักร
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Anete Kurpniece

Anete Kurpniece
Telford, สหราชอาณาจักร
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Juris Ļoļāns

Juris Ļoļāns
Jelgava, ลัตเวีย
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Ineta Cērpa

Ineta Cērpa
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Gundars Kveksis

Gundars Kveksis
อายุ 47
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Signe Sirmā

Signe Sirmā
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Valdis Ž

Valdis Ž
รีกา, ลัตเวีย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Sandra Sirme

Sandra Sirme
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Anna Muižniece

Anna Muižniece
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Viktorija Lebedeva

Viktorija Lebedeva
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Mairita Baumane

Mairita Baumane
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Anete Vadapale

Anete Vadapale
Torsby, สวีเดน
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Edgars Kļaviņš

Edgars Kļaviņš
รีกา, ลัตเวีย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Inga Varpina

Inga Varpina
Goole, สหราชอาณาจักร
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Ivo Karlsons

Ivo Karlsons
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง