คู่เรียนภาษาลัตเวีย

Jānis Dvinskis
อายุ 62

Julija Kokina
อายุ 32

Martins Latvietis
อายุ 50

iveta putniņa
อายุ 44

Santa Šķiltere
อายุ 30

Elīna Tuļika
อายุ 27

Sandra Kalna
อายุ 37

madara junge
อายุ 21

Laura Stuka
อายุ 40

Beatrise Krumina
อายุ 24

Santa Skukauska
อายุ 43

DACE NĪCE
อายุ 54

Arturs Zundurs
อายุ 43

Inta K
อายุ 46

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง