คู่เรียนภาษาลัตเวีย

Beatrise Krumina
อายุ 21

Santa Skukauska
อายุ 41

DACE NĪCE
อายุ 52

Arturs Zundurs
อายุ 41

Inta K
อายุ 43

Diāna Niedra
อายุ 40

edgars kalnins
อายุ 28

Marita Špickopfa
อายุ 51

Margarita Sproge
อายุ 34

Anda Bilkšte
อายุ 29

Erik Karas
อายุ 37

Ingrīda Tikiņa
อายุ 48

Solvita Ogrēna
อายุ 19

Daiga Jamonte
อายุ 43

Madara Paraga
อายุ 29

Anastasija Minakova
อายุ 25

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง