คู่เรียนภาษาลัตเวีย

Lolita Palaima

Lolita Palaima
รีกา, ลัตเวีย
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Elza S

Elza S
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Sigita Gvozda

Sigita Gvozda
Liepāja, ลัตเวีย
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Rita Ērkšķe

Rita Ērkšķe
Mansfield, สหราชอาณาจักร
อายุ 43
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Skaidrite Jēkabsone

Skaidrite Jēkabsone
อายุ 56
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Eduards Dubrovskis

Eduards Dubrovskis
Latviešu Stiglava, ลัตเวีย
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Signe Sirmā

Signe Sirmā
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

janis lagzdins

janis lagzdins
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Reinis Vasiļūns

Reinis Vasiļūns
Ogre, ลัตเวีย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Eriks Andersons

Eriks Andersons
Telford, สหราชอาณาจักร
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Ilze Kalniņa

Ilze Kalniņa
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Linda Ozola

Linda Ozola
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Mariss Kozlowski

Mariss Kozlowski
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Raivis Blumfelds

Raivis Blumfelds
สตอกโฮล์ม, สวีเดน
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Linda Čornaja

Linda Čornaja
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

Armands Luste

Armands Luste
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
ลัตเวีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง