คู่เรียนภาษาลิธัวเนีย

Elena Navickiene
อายุ 64

Kristina Juknevičienė
อายุ 49

Elona Jasinauskienė
อายุ 58

Karolina Mažonaite
อายุ 18

Dovydas Gerulis
อายุ 24

Laura Volungevičiūte
อายุ 17

Žydrūnė Miškinienė
อายุ 48

Laura Dapkuviene
อายุ 38

Auksė Pakarklytė
อายุ 17

Evelina Kryžanauskienė
อายุ 35

Aurelija J
อายุ 22

Laura Juciute
อายุ 25

Ieva Matiukaitė
อายุ 15

Aušra Ingaitė
อายุ 45

Zivile Dargyte
อายุ 52

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง