คู่เรียนภาษาลิธัวเนีย

Roberta Lekavičiūtė
อายุ 22

Airida Ston
อายุ 25

Ona Lapkiene
อายุ 61

Mindaugas Narkus
อายุ 25

Viktorija Cepaityte
อายุ 24

Olga Pogrebnyak
อายุ 25

Neirūna Dromantaitė
อายุ 15

Kamilė Doesn't matter
อายุ 17

Evelina Juc
อายุ 27

Brigita Jazdauskaitė
อายุ 22

Mantas Sklizmantas
อายุ 32

Kristina Dras
อายุ 49

Loreta Ri
อายุ 51

Indre Kazlauskaite
อายุ 18

Paulius Žilaitis
อายุ 29

Jotaura Jo
อายุ 43

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง