คู่เรียนภาษาลิธัวเนีย

Rūta Jamontaitė
อายุ 29

Donatas Zukauskas
อายุ 37

Antanas Brunevicius
อายุ 24

Jolanta Vi
อายุ 45

ieva kravceviciute
อายุ 35

Klementina Bilžaitė
อายุ 20

Arturas Tautkus
อายุ 46

Gediminas Ramoska
อายุ 28

Elena Navickiene
อายุ 66

Kristina Juknevičienė
อายุ 50

Elona Jasinauskienė
อายุ 59

Karolina Mažonaite
อายุ 19

Dovydas Gerulis
อายุ 25

Laura Volungevičiūte
อายุ 18

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง