คู่เรียนภาษาลิธัวเนีย

Gitana Baltūsienė

Gitana Baltūsienė
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Kristina Eimanaviciene

Kristina Eimanaviciene
Bexleyheath, สหราชอาณาจักร
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Viktorija Adomaityte

Viktorija Adomaityte
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Jurgita Podskocimiene

Jurgita Podskocimiene
เคานัส, ลิทัวเนีย
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Monika Skirgailaite

Monika Skirgailaite
เคานัส, ลิทัวเนีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Ričardas Ričardas

Ričardas Ričardas
เคานัส, ลิทัวเนีย
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Irmantas Stasila

Irmantas Stasila
Alytus, ลิทัวเนีย
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Jolanta Bimbirienė

Jolanta Bimbirienė
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

daiva nechaj

daiva nechaj
ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Manvydas Sat

Manvydas Sat
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Indre Burneckaite

Indre Burneckaite
Sleaford, สหราชอาณาจักร
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Gintare Ciegyte

Gintare Ciegyte
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

agne gaizutyte

agne gaizutyte
วิลนีอุส, ลิทัวเนีย
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Ovidijus Urbonavicius

Ovidijus Urbonavicius
เคานัส, ลิทัวเนีย
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Lidija Majuvienė

Lidija Majuvienė
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

Neringa Kurmytė

Neringa Kurmytė
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ลิธัวเนีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง