คู่เรียนภาษาสวีเดน

Hans Rydahl
อายุ 62

Björn Johansson
อายุ 55

Hanna Westerberg
อายุ 31

Imre Heiskanen
อายุ 38

Jenny Strom
อายุ 44

Wilmer Nilsson
อายุ 24

Diana Eriksson
อายุ 18

Emelie Nilsson
อายุ 32

Madeleine Engerdahl
อายุ 25

Mira
อายุ 18

Edvin Lindkvist
อายุ 22

Evelina Helgesson
อายุ 27

Paula Andersson
อายุ 24

Tina Pedersen
อายุ 57

Anne Nilsson
อายุ 46

Matilda B
อายุ 22

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง