คู่เรียนภาษาสวีเดน

Fredrik Lantz
อายุ 49

Mikael Rixon
อายุ 51

Devine Yaldeh
อายุ 31

Erica Larsson
อายุ 44

Hans Rydahl
อายุ 63

Björn Johansson
อายุ 57

Hanna Westerberg
อายุ 33

Imre Heiskanen
อายุ 40

Jenny Strom
อายุ 45

Wilmer Nilsson
อายุ 26

Diana Eriksson
อายุ 20

Emelie Nilsson
อายุ 34

Madeleine Engerdahl
อายุ 27

Mira
อายุ 19

Edvin Lindkvist
อายุ 24

Evelina Helgesson
อายุ 29

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง