คู่เรียนภาษาสเปน

Ariana Lupusoru
อายุ 21

kendry salazar
อายุ 33

Antonio Pesca
อายุ 49

Octavia Angulo
อายุ 30

Fran Gom
อายุ 19

Eduardo Peña
อายุ 23

Williams Cuayla Cori
อายุ 29

María Barragan
อายุ 26

Juan Manuel Sanchez
อายุ 24

Edgar Soto
อายุ 29

Sammy Muñoz
อายุ 30

Pablo Cerezo
อายุ 51

Marisol Martínez
อายุ 41

Angie Gonzalez
อายุ 26

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง