คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Alžbeta Káliková
อายุ 27

Andrej N
อายุ 20

Lucia Š
อายุ 20

Andrej Cmorej
อายุ 24

Lucia Šuranská
อายุ 24

Adela Švončinárová
อายุ 37

Zuzana Mandíková
อายุ 14

Daniela Jakubková
อายุ 22

Iva Frázová
อายุ 55

Sarca Yachty
อายุ 14

Nikoleta Verešová
อายุ 18

Monika Olčák
อายุ 27

Barbora K
อายุ 24

Patrik Korba
อายุ 24

Daniel Simandl
อายุ 34

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง