คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Nikoleta Verešová
อายุ 18

Monika Olčák
อายุ 26

Barbora K
อายุ 24

Patrik Korba
อายุ 24

Daniel Simandl
อายุ 34

Anton Janoviak
อายุ 25

lydia ulicna
อายุ 52

Daniel Srogončík
อายุ 29

Dominika Baffiová
อายุ 16

Simona Novodomcová
อายุ 19

Pavol Černý
อายุ 29

Róbert Anyalai
อายุ 42

Mária Uhráková
อายุ 19

mario kopecký
อายุ 21

Martin Rizman
อายุ 31

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง