คู่เรียนภาษาสโลวัก

Andrej Bližniak

Andrej Bližniak
Prievidza, สโลวาเกีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Michal Mikula

Michal Mikula
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Eva Kyselová

Eva Kyselová
บราติสลาวา, สโลวาเกีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Jana Lescisinova

Jana Lescisinova
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Erika Rapavá

Erika Rapavá
Prešov, สโลวาเกีย
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Martin Tokár

Martin Tokár
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Jakub Antos

Jakub Antos
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Veronika Gulová

Veronika Gulová
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Jaroslava Zsemberi

Jaroslava Zsemberi
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Radka Rohaľová

Radka Rohaľová
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Nikola Lamocka

Nikola Lamocka
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Monika Bernátová

Monika Bernátová
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Nikola crazy

Nikola crazy
บราติสลาวา, สโลวาเกีย
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Barbarka Skulová

Barbarka Skulová
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Štefan Filaga

Štefan Filaga
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
สโลวัก

Monika Simonicsova

Monika Simonicsova
Slovákov, สโลวาเกีย
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี
สโลวัก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง