คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Simona Novodomcová
อายุ 18

Pavol Černý
อายุ 29

Róbert Anyalai
อายุ 42

Mária Uhráková
อายุ 19

mario kopecký
อายุ 21

Martin Rizman
อายุ 31

Magdaléna Kováčová
อายุ 21

Peter Andraško
อายุ 30

Tímea Richterová
อายุ 25

Samuel Kmeťo
อายุ 27

Ivana Takáčová
อายุ 24

Gabriella M
อายุ 19

Marcela Machavova
อายุ 24

Agata Mažariová
อายุ 59

Danka Holbojova
อายุ 46

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง