คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 20

Soňa Bezányiová
อายุ 42

Tatiana Onderkova
อายุ 41

Andrea Janečková
อายุ 23

Veronika V
อายุ 21

Anna Gruchaláková
อายุ 53

Lucia Blažková
อายุ 35

Paja Flotte
อายุ 17

Mira M
อายุ 19

Branislav Compel
อายุ 27

Katarína Senešiová
อายุ 50

Terka Michal
อายุ 18

Ivana Martinická
อายุ 33

Mário Lacko
อายุ 27

Martina M
อายุ 14

Anna Veselovská
อายุ 22

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง