คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 23

Tomáš Priečko
อายุ 32

Daniel Šimko
อายุ 25

Jana Jana
อายุ 51

Matej Lintner
อายุ 29

Terézia Hubová
อายุ 21

Nada Camaj
อายุ 34

Eva Filipova
อายุ 48

Lubica Pauculova
อายุ 55

Katarína Jakubíková
อายุ 17

Dominik Šimko
อายุ 21

Nela Palkechová
อายุ 21

COFFI ONNAN
อายุ 34

Alexandra Bielikova
อายุ 19

Tomáš Plevka
อายุ 27

Monika K
อายุ 19

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง