คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Dominik Šimko
อายุ 20

Nela Palkechová
อายุ 19

COFFI ONNAN
อายุ 33

Alexandra Bielikova
อายุ 17

Tomáš Plevka
อายุ 25

Monika K
อายุ 18

Laura Sofia Rendeková
อายุ 16

Ivan Jenčo
อายุ 33

Diana Chmelová
อายุ 16

Henrieta Kováčová
อายุ 29

Alžbeta Káliková
อายุ 27

Lucia Š
อายุ 21

Andrej Cmorej
อายุ 24

Lucia Šuranská
อายุ 24

Adela Švončinárová
อายุ 38

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง