คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Zuzana Mandíková
อายุ 14

Daniela Jakubková
อายุ 22

Iva Frázová
อายุ 55

Sarca Yachty
อายุ 14

Nikoleta Verešová
อายุ 18

Monika Olčák
อายุ 27

Barbora K
อายุ 24

Patrik Korba
อายุ 24

Daniel Simandl
อายุ 34

Anton Janoviak
อายุ 25

lydia ulicna
อายุ 52

Daniel Srogončík
อายุ 29

Dominika Baffiová
อายุ 17

Simona Novodomcová
อายุ 19

Pavol Černý
อายุ 29

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง