คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 20

Peter Andraško
อายุ 30

Tímea Richterová
อายุ 25

Samuel Kmeťo
อายุ 27

Ivana Takáčová
อายุ 24

Gabriella M
อายุ 19

Marcela Machavova
อายุ 24

Agata Mažariová
อายุ 59

Danka Holbojova
อายุ 46

Radoslav Gajdoš
อายุ 25

Marcela Líšková
อายุ 32

Paulína Dostálová
อายุ 18

Soňa Bezányiová
อายุ 43

Tatiana Onderkova
อายุ 41

Andrea Janečková
อายุ 23

Veronika V
อายุ 21

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง