คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 21

Alexandra Bielikova
อายุ 17

Tomáš Plevka
อายุ 25

Monika K
อายุ 18

Laura Sofia Rendeková
อายุ 16

Ivan Jenčo
อายุ 33

Diana Chmelová
อายุ 16

Henrieta Kováčová
อายุ 29

Alžbeta Káliková
อายุ 27

Lucia Š
อายุ 21

Andrej Cmorej
อายุ 24

Lucia Šuranská
อายุ 24

Adela Švončinárová
อายุ 38

Zuzana Mandíková
อายุ 14

Daniela Jakubková
อายุ 22

Iva Frázová
อายุ 55

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง