คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 20

Gabriella M
อายุ 18

Marcela Machavova
อายุ 24

Agata Mažariová
อายุ 59

Danka Holbojova
อายุ 46

Radoslav Gajdoš
อายุ 25

Marcela Líšková
อายุ 32

Paulína Dostálová
อายุ 18

Soňa Bezányiová
อายุ 42

Tatiana Onderkova
อายุ 41

Andrea Janečková
อายุ 23

Veronika V
อายุ 21

Anna Gruchaláková
อายุ 54

Paja Flotte
อายุ 17

Mira M
อายุ 19

Branislav Compel
อายุ 27

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง