คู่เรียนภาษาสโลวัก

Martin Tokár
อายุ 22

Matej Lintner
อายุ 28

Terézia Hubová
อายุ 21

Nada Camaj
อายุ 33

Eva Filipova
อายุ 47

Lubica Pauculova
อายุ 54

Katarína Jakubíková
อายุ 16

Dominik Šimko
อายุ 20

Nela Palkechová
อายุ 20

COFFI ONNAN
อายุ 34

Alexandra Bielikova
อายุ 18

Tomáš Plevka
อายุ 26

Monika K
อายุ 19

Laura Sofia Rendeková
อายุ 17

Ivan Jenčo
อายุ 34

Diana Chmelová
อายุ 16

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง