คู่เรียนภาษาอังกฤษ

Neil Walter
อายุ 45

Nicholas Thomas
อายุ 52

Christine Jorgensen
อายุ 16

Tony Luong
อายุ 26

Matt Cuffaro
อายุ 26

David Bill
อายุ 53

Frank Devine
อายุ 69

Brandon Hero
อายุ 29

Cody Darby
อายุ 24

Eva Petrik
อายุ 36

Amy Spellman
อายุ 27

Sherry Khan
อายุ 35

Marcela Coiseau
อายุ 18

Kevin Calinescu
อายุ 25

Robert Park
อายุ 73

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง