คู่เรียนภาษาอังกฤษ

Nicholas Thomas
อายุ 50

Christine Jorgensen
อายุ 14

Tony Luong
อายุ 24

Matt Cuffaro
อายุ 24

David Bill
อายุ 51

Frank Devine
อายุ 67

Brandon Hero
อายุ 28

Cody Darby
อายุ 22

Kirra Latoza
อายุ 19

Joonas Niiholm
อายุ 30

David Juntunen
อายุ 58

Robert McIvor
อายุ 52

Carlyn Cole
อายุ 53

Amy F
อายุ 22

Molly Syme
อายุ 17

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง