คู่เรียนภาษาอินโดนีเซีย

ratna barus

ratna barus
เมดาน, อินโดนีเซีย
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

angelina marini

angelina marini
บาลิก์ปาปัน, อินโดนีเซีย
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Ade Novid Pradana

Ade Novid Pradana
Malang, อินโดนีเซีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Din Achmad Fahruddin

Din Achmad Fahruddin
สุราบายา, อินโดนีเซีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Rahmat Darmawan

Rahmat Darmawan
เมดาน, อินโดนีเซีย
อายุ 47
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

yanin dahlan

yanin dahlan
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Restu Mustika Sejati

Restu Mustika Sejati
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Rahmah Hayati

Rahmah Hayati
ยอกยาการ์ตา, อินโดนีเซีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

chae kyeong

chae kyeong
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย
ชวา

Teddy Nee

Teddy Nee
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Tri Rudiyanto

Tri Rudiyanto
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย
ชวา

Werry Ramadhana Putera

Werry Ramadhana Putera
Pekanbaru, อินโดนีเซีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Tjndra Teguh Kharisma

Tjndra Teguh Kharisma
Bukittinggi, อินโดนีเซีย
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Dahlia Gani

Dahlia Gani
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

Bah Tiar

Bah Tiar
ยอกยาการ์ตา, อินโดนีเซีย
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย
ชวา

Arunk Bin Abdulhalim

Arunk Bin Abdulhalim
Makassar, อินโดนีเซีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
อินโดนีเซีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง