คู่เรียนภาษาฮังการี

Johanna Teleki
อายุ 41

Dalma Zsiros
อายุ 25

Anita Lendvai
อายุ 33

Emese Balogh
อายุ 51

György Jakab
อายุ 31

Erika Csáki
อายุ 35

József Pulai
อายุ 51

Ramóna Veres
อายุ 21

Timi Veres
อายุ 32

Tímea Richterová
อายุ 25

Halász Tamara
อายุ 14

Panna Canjavec
อายุ 14

Mercy Buday-Bartha
อายุ 21

Andrea Révész
อายุ 43

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง