คู่เรียนภาษาฮังการี

Erika Csáki
อายุ 35

József Pulai
อายุ 51

Ramóna Veres
อายุ 21

Timi Veres
อายุ 32

Krisztina Gúth
อายุ 18

Tímea Richterová
อายุ 25

Halász Tamara
อายุ 14

Panna Canjavec
อายุ 13

Mercy Buday-Bartha
อายุ 21

Andrea Révész
อายุ 42

Gabriella M
อายุ 19

Laszlo Enekes
อายุ 38

Anita Osztroluczki
อายุ 48

Posta Balázs
อายุ 27

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง