คู่เรียนภาษาฮังการี

Tamás Gy

Tamás Gy
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Richárd Csermák

Richárd Csermák
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Zsuzsanna Spisák

Zsuzsanna Spisák
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Hoeváth Péter

Hoeváth Péter
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Norbert Berta

Norbert Berta
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Valentino Schumacher

Valentino Schumacher
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Éva Zoltán

Éva Zoltán
Szolnok, ฮังการี
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Erika Fejes

Erika Fejes
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Tibor Boros

Tibor Boros
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Fruzsina Belényesi

Fruzsina Belényesi
Létavértes, ฮังการี
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Monika Soos

Monika Soos
Salgótarján, ฮังการี
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Tamas Szilagyi

Tamas Szilagyi
Debrecen, ฮังการี
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Gábor Dabóczy

Gábor Dabóczy
Budapest XI. kerület, ฮังการี
อายุ 57
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Gábor Papp

Gábor Papp
Tiszaeszlár, ฮังการี
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Csilla Huszka

Csilla Huszka
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

Erika Zsiros

Erika Zsiros
Kauhajoki, ฟินแลนด์
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
ฮังการี

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง