คู่เรียนภาษาเช็ก

Veronika Vesecká

Veronika Vesecká
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Renáta Puczoková

Renáta Puczoková
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Viktor Špalek

Viktor Špalek
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Vladyslav Haljabarda

Vladyslav Haljabarda
Uherský Brod, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Richard Svoboda

Richard Svoboda
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Olda Stefek

Olda Stefek
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Damien Ravent

Damien Ravent
เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jiri Ruzicka

Jiri Ruzicka
อายุ 43
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Karel Nerad

Karel Nerad
Tábor, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Kamila Hanzlíková

Kamila Hanzlíková
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jaromír Zimčík

Jaromír Zimčík
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Lenka Mořická

Lenka Mořická
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Gabriela Sedlářová

Gabriela Sedlářová
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Martin Triska

Martin Triska
ลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Vladimír K

Vladimír K
Šumperk, สาธารณรัฐเช็ก
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Lucie Kafková

Lucie Kafková
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง