คู่เรียนภาษาเช็ก

Rostislav Chlebek

Rostislav Chlebek
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Marcela Krugova

Marcela Krugova
อายุ 43
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Žaneta Rybářová

Žaneta Rybářová
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Mari Re

Mari Re
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Michaela Dibelková

Michaela Dibelková
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Markéta Artlová

Markéta Artlová
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Dagmar Dvořáčková

Dagmar Dvořáčková
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Kristína Švantnerová

Kristína Švantnerová
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Eva Praha

Eva Praha
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Kristýna Utinková

Kristýna Utinková
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Damien Ravent

Damien Ravent
เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Alena Černá

Alena Černá
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Barbora Rybnickova

Barbora Rybnickova
เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Iveta Havránková

Iveta Havránková
อายุ 47
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Denisa Cupalova

Denisa Cupalova
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jaromír Zimčík

Jaromír Zimčík
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง