คู่เรียนภาษาเช็ก

Jana Týnová

Jana Týnová
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Monika Čápová

Monika Čápová
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Marko Xander

Marko Xander
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Anežka Součková

Anežka Součková
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Tomáš Rada

Tomáš Rada
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jaromír Zimčík

Jaromír Zimčík
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Sylvie Kubalova

Sylvie Kubalova
Příbram, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Lorenzo Marco

Lorenzo Marco
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Ján Fraňo

Ján Fraňo
Hodonín, สาธารณรัฐเช็ก
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Jakub Šindler

Jakub Šindler
เปิลเซน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Petra Sasínová

Petra Sasínová
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, สโลวาเกีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Lenka Strašíková

Lenka Strašíková
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Josef Miklík

Josef Miklík
Holešov, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Veronika Častulíková

Veronika Častulíková
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jaroslav Benda

Jaroslav Benda
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง