คู่เรียนภาษาเช็ก

Zita Laštůvková

Zita Laštůvková
ฮราเดตส์กราลอเว, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

David Košek

David Košek
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Tereza Konopáčová

Tereza Konopáčová
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Ján Fraňo

Ján Fraňo
Hodonín, สาธารณรัฐเช็ก
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Marko Xander

Marko Xander
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Kamila Hanzlíková

Kamila Hanzlíková
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova
Detva, สโลวาเกีย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

David Polický

David Polický
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jakub Šindler

Jakub Šindler
เปิลเซน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Michal Lukas

Michal Lukas
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Roman Tlustý

Roman Tlustý
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jana Záklasníková

Jana Záklasníková
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Jarka Misakova

Jarka Misakova
Bernolákovo, สโลวาเกีย
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Anna Benešová

Anna Benešová
ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

Martina Richterová

Martina Richterová
บราติสลาวา, สโลวาเกีย
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก
สโลวัก

Josef Miklík

Josef Miklík
Holešov, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เช็ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง