คู่เรียนภาษาเช็ก

Lukáš Směták
อายุ 22

Denisa Ščiglová
อายุ 16

Naďa Kourková
อายุ 40

David Pliska
อายุ 39

Barbora Chválová
อายุ 15

Ondřej Chrenko
อายุ 17

Samuel Kmeťo
อายุ 27

Barbara Vojtikova
อายุ 23

Václav Jechura
อายุ 32

Alena Michálková
อายุ 27

Petr Sedláček
อายุ 37

Tereza Štětinová
อายุ 18

Václav Navrátil
อายุ 26

Michal Svozil
อายุ 26

Anna Veselovská
อายุ 23

Beáta Halásová
อายุ 16

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง