คู่เรียนภาษาเดนมาร์ก

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

Nikoline Klein

Nikoline Klein
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

jimmi dalby

jimmi dalby
ราเนอส์, เดนมาร์ก
อายุ 52
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Annette Sommer Herløv

Annette Sommer Herløv
โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Kristian Holte

Kristian Holte
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, เดนมาร์ก
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Rasmus Gram

Rasmus Gram
Aabenraa, เดนมาร์ก
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Magnus Helios

Magnus Helios
Fredericia, เดนมาร์ก
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

Espen Kirkegaard Espensen

Espen Kirkegaard Espensen
Århus, เดนมาร์ก
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

KARSTEN PENNOV

KARSTEN PENNOV
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Anders Marstrand

Anders Marstrand
คอเลง, เดนมาร์ก
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, สวีเดน
อายุ 59
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

John Sulsbruck Jensen

John Sulsbruck Jensen
Kongens Lyngby, เดนมาร์ก
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Kastor Laine

Kastor Laine
Danmark, สวีเดน
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Monique Carlsen

Monique Carlsen
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Jeanette bryde

Jeanette bryde
Danmark, สวีเดน
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง