คู่เรียนภาษาเดนมาร์ก

Mikkel Nielsen
อายุ 27

Christine Jorgensen
อายุ 14

Carina Nygaard
อายุ 29

Michael Lind
อายุ 47

Tina Pedersen
อายุ 54

Lena Wohlert
อายุ 60

Christine karma Laviet
อายุ 14

Tina Pårup
อายุ 30

Gurli Sørensen
อายุ 57

Dorthe Terreni
อายุ 48

Sofie Rosenvinge
อายุ 22

Mads Pullich
อายุ 25

Sofie Keibel
อายุ 26

Magnus Helios
อายุ 17

Ane Kirk
อายุ 61

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง