คู่เรียนภาษาเดนมาร์ก

Malou Vilmann

Malou Vilmann
โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Giovanna Passanante

Giovanna Passanante
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

melisa cm

melisa cm
Denmark, สหรัฐอเมริกา
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
เคิร์ดิช
ตุรกี

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
คอเลง, เดนมาร์ก
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Maria Hansen

Maria Hansen
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
เยอรมัน (เยอรมนี)

Karen Jensen

Karen Jensen
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Zenia Neess

Zenia Neess
Erslev, เดนมาร์ก
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, สวีเดน
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
เปอร์เซีย

Gry Beck

Gry Beck
เอสบีเยร์, เดนมาร์ก
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Negin Zafariyan

Negin Zafariyan
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

jesper hansen

jesper hansen
Danmark, สวีเดน
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
อายุ 13
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก
อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

Christoffer Hviid

Christoffer Hviid
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, เดนมาร์ก
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Monique Carlsen

Monique Carlsen
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง