คู่เรียนภาษาเดนมาร์ก

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, เดนมาร์ก
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Henrik Mikkelsen

Henrik Mikkelsen
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Benita Mallebrein

Benita Mallebrein
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Sajjad Al-ali

Sajjad Al-ali
Danmark, สวีเดน
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

nasser alzubaide

nasser alzubaide
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
อารบิก
เดนมาร์ก

Danny Leonhardt

Danny Leonhardt
โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Michael Biro

Michael Biro
โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Ask Henneberg

Ask Henneberg
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, สวีเดน
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

John Sulsbruck Jensen

John Sulsbruck Jensen
Kongens Lyngby, เดนมาร์ก
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Jennifer Pedersen

Jennifer Pedersen
ฮอร์เซนส์, เดนมาร์ก
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Nina Plejdrup

Nina Plejdrup
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Rasmus Gram

Rasmus Gram
Aabenraa, เดนมาร์ก
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Mariyam Sarr

Mariyam Sarr
Ringsted, เดนมาร์ก
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Per Kjær

Per Kjær
ออลบอร์, เดนมาร์ก
อายุ 70
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

Katrine Køhler

Katrine Køhler
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
เดนมาร์ก

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง