คู่เรียนภาษาเดนมาร์ก

Mikkel Nielsen
อายุ 32

Christine Jorgensen
อายุ 20

Esben juul Knøss
อายุ 52

peter henriksen
อายุ 87

cille schiøtt
อายุ 20

Kis Lund
อายุ 61

Anne-Katrine Schott
อายุ 28

Nicolai Kristensen
อายุ 35

Frederikke Nørgaard
อายุ 24

yildiz yilan
อายุ 34

Carina Nygaard
อายุ 35

Tina Pedersen
อายุ 59

Lena Wohlert
อายุ 66

Christine karma Laviet
อายุ 20

Tina Pårup
อายุ 36

Gurli Sørensen
อายุ 62

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง