คู่เรียนภาษาเปอร์เซีย

Ali Nazari

Ali Nazari
Rauma, ฟินแลนด์
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

behrouz ahmadi

behrouz ahmadi
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Yasin Zad

Yasin Zad
Bandar-e Anzalī, อิหร่าน
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Ehsan Hosseini

Ehsan Hosseini
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Arezou Rezai

Arezou Rezai
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Media Sharifi

Media Sharifi
เตหะราน, อิหร่าน
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Farzaneh Keshvari

Farzaneh Keshvari
ตุรกุ, ฟินแลนด์
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Alireza Sada

Alireza Sada
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Mohammad Azvar

Mohammad Azvar
Tehran, อิหร่าน
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Rwida Almosavi

Rwida Almosavi
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Pegah Nazari

Pegah Nazari
Tehran, อิหร่าน
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Mohamadreza Shayestehkhou

Mohamadreza Shayestehkhou
เตหะราน, อิหร่าน
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Hasan Efendipour

Hasan Efendipour
เตหะราน, อิหร่าน
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย
เคิร์ดิช

Norullah Bahmani

Norullah Bahmani
อูเมโอ, สวีเดน
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Ali B

Ali B
เตหะราน, อิหร่าน
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

Reza Moradi

Reza Moradi
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
เปอร์เซีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง