คู่เรียนภาษาเยอรมัน

Mathias Berlinger
อายุ 63

Yorck Bretschneider
อายุ 43

David Roland
อายุ 52

Dirk Thurn
อายุ 44

Michael Beneš
อายุ 24

irene irene
อายุ 54

Thorben Schnabel
อายุ 32

Oliver Germann
อายุ 29

Sandro Linsi
อายุ 25

Angelo Vincenti
อายุ 59

Schneider Achim
อายุ 55

David Hauser
อายุ 35

rosa elias
อายุ 25

Günter Becker
อายุ 67

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง