คู่เรียนภาษาเยอรมัน

Mathias Berlinger
อายุ 59

Craig Roland
อายุ 53

Hildegard Gramatzki
อายุ 68

Niklas Mulders
อายุ 20

Dennis M
อายุ 25

Tobias Ullmann
อายุ 30

Florian Hermanns
อายุ 29

Tina Ziwei
อายุ 37

Ellen Siller
อายุ 43

Svenja Schmidt
อายุ 38

Dio Dragaj
อายุ 14

Elmar Eiber
อายุ 58

Jana Keym
อายุ 44

Julia Ahrens
อายุ 29

tina tina
อายุ 40

Ansgar Scholten
อายุ 24

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง