คู่เรียนภาษาเยอรมัน

Mathias Berlinger
อายุ 64

René Stich
อายุ 42

Yorck Bretschneider
อายุ 44

David Roland
อายุ 53

Dirk Thurn
อายุ 45

Michael Beneš
อายุ 25

irene irene
อายุ 55

Thorben Schnabel
อายุ 33

Oliver Germann
อายุ 30

Sandro Linsi
อายุ 26

Angelo Vincenti
อายุ 60

Schneider Achim
อายุ 56

David Hauser
อายุ 36

rosa elias
อายุ 26

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง