คู่เรียนภาษาเยอรมัน

Max Gösgens

Max Gösgens
Stolberg, เยอรมนี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Steffi Kalsow

Steffi Kalsow
โคโลญ, เยอรมนี
อายุ 43
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน

Pascal Heuer

Pascal Heuer
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Iris Sahin

Iris Sahin
ดึสเซลดอร์ฟ, เยอรมนี
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Thore Pieper

Thore Pieper
เบรเมิน, เยอรมนี
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, สหรัฐอเมริกา
อายุ 54
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน
อังกฤษ

Karla Menke

Karla Menke
กีสเซิน, เยอรมนี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Markus Strothmann

Markus Strothmann
Osnabrück, เยอรมนี
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Saskia Meissner

Saskia Meissner
Pforzheim, เยอรมนี
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Florian Hauser

Florian Hauser
เบรเมิน, เยอรมนี
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
อายุ 46
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Oguz Kirmizi

Oguz Kirmizi
เลเฟอร์คูเซิน, เยอรมนี
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)
ตุรกี (ตุรกี)

Gabi Büter

Gabi Büter
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Stefan Renner

Stefan Renner
Lünen, เยอรมนี
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Matthias Knöll

Matthias Knöll
Riesweiler, เยอรมนี
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

Jessica Anlauf

Jessica Anlauf
วีสบาเดิน, เยอรมนี
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง