คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Kaarel Põldma
อายุ 38

Signe Valjala
อายุ 46

Tiia Vainula
อายุ 47

Madli Kütt
อายุ 42

Maarika Kaur
อายุ 47

Elina Pozderova
อายุ 23

Janika X
อายุ 45

Laura Liis
อายุ 36

Edith Kerve
อายุ 62

Eve Semmel
อายุ 68

Katrin Põldmaa
อายุ 36

Iiga Lauring
อายุ 61

Karine Võhmar
อายุ 48

Aile Silm
อายุ 39

Eve Tapp
อายุ 53

Heikki Piir
อายุ 32

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง