คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Siim Pihtjõe
อายุ 24

Mari St
อายุ 25

Jaanika P
อายุ 37

Anette-Marie Sibul
อายุ 15

Reinis Hindriksoo
อายุ 30

Kertu Vellemäe
อายุ 14

Simone Peterson
อายุ 25

Mareena Merila
อายุ 42

Kalvo Imakson
อายุ 24

Andrus Maripuu
อายุ 20

Liisa Kermer
อายุ 27

sigrid põld
อายุ 23

Kristina Rüütel
อายุ 18

Ave Fohs
อายุ 40

Linda Ojaste
อายุ 50

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง