คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Lisanna Miiter

Lisanna Miiter
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Annika Pauts

Annika Pauts
Tartu, เอสโทเนีย
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Mari Holopainen

Mari Holopainen
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์

Kaijus Janis

Kaijus Janis
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Raili Klee

Raili Klee
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Reelika Hollo

Reelika Hollo
Espoo, ฟินแลนด์
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Mari-Liis Kirss

Mari-Liis Kirss
Tapa, เอสโทเนีย
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Külli Luuk

Külli Luuk
Kiiu, เอสโทเนีย
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Kerstin Pärtli

Kerstin Pärtli
ทาลลินน์, เอสโทเนีย
อายุ 15
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Liivia Vanaisak

Liivia Vanaisak
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Urmas N

Urmas N
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Birgit Tiit

Birgit Tiit
ทาลลินน์, เอสโทเนีย
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Lauri Valk

Lauri Valk
ทาลลินน์, เอสโทเนีย
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Krista Kingumets

Krista Kingumets
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

MALVI MÄND

MALVI MÄND
Pärnu, เอสโทเนีย
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Marite S

Marite S
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง