คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Laura Uljas

Laura Uljas
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Virge Vôsu

Virge Vôsu
อายุ 50
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Estela Albert

Estela Albert
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Kendra N

Kendra N
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Cathy Väärmaa

Cathy Väärmaa
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Tuuli Soomets

Tuuli Soomets
อายุ 57
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Rauno Ridala

Rauno Ridala
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Mari-Liis Kirss

Mari-Liis Kirss
Tapa, เอสโทเนีย
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Jaana Kool

Jaana Kool
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Triinu Mets

Triinu Mets
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Hella Kattai

Hella Kattai
ทาลลินน์, เอสโทเนีย
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Katrin K

Katrin K
Hyvinge, ฟินแลนด์
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Lisanna Miiter

Lisanna Miiter
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Joanna Vahenõmm

Joanna Vahenõmm
Pärnu, เอสโทเนีย
อายุ 15
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Reelika Hollo

Reelika Hollo
Espoo, ฟินแลนด์
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

Urmas Lumi

Urmas Lumi
อายุ 50
ภาษาโดยกำเนิด
เอสโตเนีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง