คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Liis Heinoja
อายุ 14

Marika Laos
อายุ 54

Kadi Sepp
อายุ 18

Raivo Seepter
อายุ 77

Anu Timm
อายุ 51

Allan Peet
อายุ 44

Monika R
อายุ 53

Kirsika Objartel
อายุ 27

Janne Taganõmm
อายุ 42

Roman Leies
อายุ 33

Martin Käämer
อายุ 26

Kristin Aavakivi
อายุ 46

Ranno Lill
อายุ 27

Marko Lind
อายุ 43

Siim Pihtjõe
อายุ 25

Mari St
อายุ 26

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง