คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Karine Võhmar
อายุ 45

Aile Silm
อายุ 36

Eve Tapp
อายุ 50

Heikki Piir
อายุ 29

Kristjan Pärnaste
อายุ 26

Kerli Kilter
อายุ 32

Liis Heinoja
อายุ 14

Marika Laos
อายุ 54

Kadi Sepp
อายุ 19

Raivo Seepter
อายุ 77

Anu Timm
อายุ 52

Allan Peet
อายุ 45

Monika R
อายุ 54

Kirsika Objartel
อายุ 27

Janne Taganõmm
อายุ 43

Roman Leies
อายุ 34

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง