คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Elina Pozderova
อายุ 22

Janika X
อายุ 44

Laura Liis
อายุ 35

Edith Kerve
อายุ 60

Eve Semmel
อายุ 67

Katrin Põldmaa
อายุ 35

Iiga Lauring
อายุ 60

Karine Võhmar
อายุ 47

Aile Silm
อายุ 38

Eve Tapp
อายุ 52

Heikki Piir
อายุ 31

Kristjan Pärnaste
อายุ 28

Kerli Kilter
อายุ 34

Liis Heinoja
อายุ 16

Marika Laos
อายุ 56

Kadi Sepp
อายุ 20

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง