คู่เรียนภาษาเอสโตเนีย

Andres Gailan
อายุ 38

Iiga Lauring
อายุ 59

Karine Võhmar
อายุ 46

Aile Silm
อายุ 37

Eve Tapp
อายุ 51

Heikki Piir
อายุ 30

Kristjan Pärnaste
อายุ 26

Kerli Kilter
อายุ 32

Liis Heinoja
อายุ 15

Marika Laos
อายุ 55

Kadi Sepp
อายุ 19

Raivo Seepter
อายุ 78

Anu Timm
อายุ 52

Allan Peet
อายุ 45

Monika R
อายุ 55

Kirsika Objartel
อายุ 28

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง