คู่เรียนภาษาโครเอเชีย

Nereo Cafolla
อายุ 19

Bruno Šmit
อายุ 38

NEDZIJA RADMANOVIĆ
อายุ 41

Igor Klobucar
อายุ 47

Anamaria Mihaljevic
อายุ 22

Dejana Rakič
อายุ 23

Srdjan Cebic
อายุ 39

Sandra Knajp
อายุ 34

Ana Kumiša
อายุ 37

Darko Almasi
อายุ 30

Božidar Babić
อายุ 54

Patrik Sokačić
อายุ 14

Iva Varl
อายุ 22

Marijana Ivanovic
อายุ 22

Natalija Mijatović
อายุ 26

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง