คู่เรียนภาษาโครเอเชีย

Ana Maria Marić
อายุ 23

Ivan Kus
อายุ 29

Domagoj Trgovčić
อายุ 23

Mirela Soric
อายุ 37

Veronika Tomac
อายุ 43

Lucija Petrovic
อายุ 28

Nenad Grgurina
อายุ 56

Nataša Bek
อายุ 46

Suzana Slavica
อายุ 50

Iva Omrcen
อายุ 24

Dejan Ilicic
อายุ 36

Jagoda Šprem
อายุ 49

viljano pavletić
อายุ 60

Bernarda Sabljić
อายุ 25

Emilija Tomic
อายุ 33

Nereo Cafolla
อายุ 21

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง