คู่เรียนภาษาโครเอเชีย

Martina Maric

Martina Maric
Zagreb - Centar, โครเอเชีย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย

Aleksa Zlatkovic

Aleksa Zlatkovic
Niš, เซอร์เบีย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
ซาเกร็บ, โครเอเชีย
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Ilona Glusac

Ilona Glusac
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

toni vukušić

toni vukušić
Split, โครเอเชีย
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Rade Dragic

Rade Dragic
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Andreja Špehar

Andreja Špehar
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Luka Fuke

Luka Fuke
อายุ 14
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Tihana Roosa

Tihana Roosa
ไกเซอร์สเลาเทิร์น, เยอรมนี
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Sara Cakic

Sara Cakic
เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Petra Črnelić

Petra Črnelić
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
ซาเกร็บ, โครเอเชีย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, เซอร์เบีย
อายุ 48
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Petra Žiga

Petra Žiga
ซาเกร็บ, โครเอเชีย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง