คู่เรียนภาษาโครเอเชีย

Ana Spaic

Ana Spaic
ซาเกร็บ, โครเอเชีย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Antonio L

Antonio L
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
เยอรมัน (เยอรมนี)
โครเอเชีย

Rade Dragic

Rade Dragic
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
เฮลซิงเงอร์, เดนมาร์ก
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Sara Cakic

Sara Cakic
เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Zsuzsanna Molnár

Zsuzsanna Molnár
บูดาเปสต์, ฮังการี
อายุ 51
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย
ฮังการี

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, เยอรมนี
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, โครเอเชีย
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Edi Boja

Edi Boja
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย
เซอร์เบีย

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
บอสเนีย
โครเอเชีย

Davor Curak

Davor Curak
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Mario Saraf

Mario Saraf
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Petra Črnelić

Petra Črnelić
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Mikada Lincic

Mikada Lincic
อายุ 49
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

Vuk Antic

Vuk Antic
ครากูเยวัตส์, เซอร์เบีย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไอแลนด์
โครเอเชีย

Zeljko Sijak

Zeljko Sijak
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
โครเอเชีย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง