คู่เรียนภาษาโปรตุเกส

Marcello Notaro
อายุ 38

Danielli Ugeda
อายุ 32

Ricardo Abilio
อายุ 35

Daniel Ferreira
อายุ 27

Serafina Aguiar
อายุ 56

Leo Amaral
อายุ 38

Ednei Guimarães
อายุ 31

izaias santana
อายุ 21

Iasmin Amora
อายุ 16

Marcelo Lacava
อายุ 38

Tatiana Quadrado
อายุ 29

Rogério Oliveira
อายุ 16

rosa elias
อายุ 21

Sara Ramos
อายุ 26

Marcio Mancin
อายุ 45

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง