คู่เรียนภาษาโปรตุเกส

Paula Ferreira
อายุ 25

Milton Maximovitz
อายุ 41

Orlando Marques
อายุ 45

Lívia Sampaio
อายุ 35

Ester Macedo
อายุ 19

Almir Lima
อายุ 44

Adriana Gomes
อายุ 20

Carlos Amaral Velloso
อายุ 46

Rodrigo Alves
อายุ 19

Nathalia Silva
อายุ 22

Neto Fontes
อายุ 18

Natália Oliveira
อายุ 21

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง