คู่เรียนภาษาโปรตุเกส

Rodrigo Alves
อายุ 18

Nathalia Silva
อายุ 21

Neto Fontes
อายุ 17

Natália Oliveira
อายุ 20

Eduardo Delfino Neto
อายุ 35

Maurício Uchoa
อายุ 42

Micheline Ribeiro
อายุ 34

Marcele Lage
อายุ 22

Marcello Notaro
อายุ 39

Danielli Ugeda
อายุ 33

Ricardo Abilio
อายุ 36

Daniel Ferreira
อายุ 28

Serafina Aguiar
อายุ 57

Leo Amaral
อายุ 38

Ednei Guimarães
อายุ 32

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง