คู่เรียนภาษาโปรตุเกส

Álvaro Oliveira

Álvaro Oliveira
อูเบร์ลังเดีย, บราซิล
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Carlos August

Carlos August
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Elizabeth Harley Beth

Elizabeth Harley Beth
Brasileira, โปรตุเกส
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Amanda Cachova Mands

Amanda Cachova Mands
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Ana Pereira

Ana Pereira
ลิสบอน, โปรตุเกส
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (โปรตุเกส)

Lucas Santana

Lucas Santana
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Lucas Rodrigues

Lucas Rodrigues
João Lisboa, บราซิล
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Valquidia Sehnem

Valquidia Sehnem
กูรีตีบา, บราซิล
อายุ 44
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Cesar Castelo Branco

Cesar Castelo Branco
Campo Grande, บราซิล
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Erica Ribeiro de Sousa Simonet

Erica Ribeiro de Sousa Simonet
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Carlos carlos

Carlos carlos
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Roseane Maria da Silva Rosa

Roseane Maria da Silva Rosa
Brasiléia, บราซิล
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

Terezinha Lurdes Leones

Terezinha Lurdes Leones
ลิสบอน, โปรตุเกส
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (โปรตุเกส)

Cláudia Andrade

Cláudia Andrade
Elvas, โปรตุเกส
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (โปรตุเกส)

Joana Freire

Joana Freire
Portugal, โปรตุเกส
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส

Jessica Ribeiro Cordeiro

Jessica Ribeiro Cordeiro
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
โปรตุเกส (บราซิล)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง