คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Mariusz Kowalczyk
อายุ 27

Magdalena Krukowska
อายุ 22

Patrycja Lech
อายุ 17

Kamila Hexa
อายุ 24

Zbigniew Baranski
อายุ 57

Róbert Anyalai
อายุ 43

Jaroslav Berlinski
อายุ 41

Kamila Gapińska
อายุ 21

Jarosław Czerniecki
อายุ 52

Agnieszka Czech
อายุ 33

Zosia W
อายุ 18

Magdalena Bor
อายุ 24

Paulina Ciesielczyk
อายุ 17

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง