คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Magdalena Krukowska
อายุ 21

Patrycja Lech
อายุ 16

Kamila Hexa
อายุ 24

Zbigniew Baranski
อายุ 57

Róbert Anyalai
อายุ 43

Jaroslav Berlinski
อายุ 41

Kamila Gapińska
อายุ 21

Jarosław Czerniecki
อายุ 52

Agnieszka Czech
อายุ 33

Zosia W
อายุ 18

Magdalena Bor
อายุ 23

Paulina Ciesielczyk
อายุ 17

Dominika Kaszubska
อายุ 22

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง