คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Róbert Anyalai
อายุ 42

Jaroslav Berlinski
อายุ 41

Kamila Gapińska
อายุ 21

Jarosław Czerniecki
อายุ 52

Agnieszka Czech
อายุ 33

Zosia W
อายุ 18

Magdalena Bor
อายุ 23

Paulina Ciesielczyk
อายุ 17

Dominika Kaszubska
อายุ 22

Tina Ziwei
อายุ 38

Jolanta Przybysławska
อายุ 45

Sylwia Sw
อายุ 21

Magdalena Graczyk
อายุ 24

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง