คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Robert Szmelcer

Robert Szmelcer
ทอรูน, โปแลนด์
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Daniel Podkalicki

Daniel Podkalicki
วอร์ซอ, โปแลนด์
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Wiktoria Gałązka

Wiktoria Gałązka
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Kamil Kolaszkiewicz

Kamil Kolaszkiewicz
Strzelin, โปแลนด์
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Martyna Z

Martyna Z
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Aneta Makielak

Aneta Makielak
ชิชิสเตอร์, สหราชอาณาจักร
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Judyta Łepkowska

Judyta Łepkowska
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Kinga Pawłowska

Kinga Pawłowska
Kruszwica, โปแลนด์
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Weronika Strzyżewska

Weronika Strzyżewska
ออปอเล, โปแลนด์
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Natalia Szyszka

Natalia Szyszka
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Wiktor Sznyra

Wiktor Sznyra
พอซนาน, โปแลนด์
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Tomasz Za

Tomasz Za
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Violetta Janas

Violetta Janas
วอร์ซอ, โปแลนด์
อายุ 45
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Johanna Berkovic

Johanna Berkovic
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Adam Piszczatowski

Adam Piszczatowski
Białystok, โปแลนด์
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

Katarzyna H

Katarzyna H
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
โพแลนด์

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง