คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Jarosław Czerniecki
อายุ 51

Agnieszka Czech
อายุ 33

Zosia W
อายุ 17

Magdalena Bor
อายุ 23

Paulina Ciesielczyk
อายุ 16

Dominika Kaszubska
อายุ 22

Tina Ziwei
อายุ 37

Jolanta Przybysławska
อายุ 45

Sylwia Sw
อายุ 21

Magdalena Graczyk
อายุ 24

Dorota Maj
อายุ 23

Joanna Garlińska
อายุ 38

Eliza a
อายุ 16

Ola Włodarczyk
อายุ 25

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง