คู่เรียนภาษาโปแลนด์

Krysciak Karolina
อายุ 43

Aleksandra Tychulska
อายุ 35

Ewelina Niznik
อายุ 25

Cezary Trojanski
อายุ 59

Konrad Haczkowski
อายุ 27

Agnieszka Krupa
อายุ 31

Senni Suomesta
อายุ 38

Janusz Paweł
อายุ 59

Agnieszka SZUKAŁA
อายุ 38

Mariusz Kowalczyk
อายุ 28

Magdalena Krukowska
อายุ 23

Patrycja Lech
อายุ 18

Kamila Hexa
อายุ 26

Zbigniew Baranski
อายุ 59

Róbert Anyalai
อายุ 44

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง