คู่เรียนภาษาโรมาเนีย

Iulian Victor
อายุ 52

Irina Ursu
อายุ 21

Claudia Tabacaru
อายุ 41

vasile popescu
อายุ 36

Adelina Dubois
อายุ 20

Petre Marin
อายุ 23

Ecaterina Harbu
อายุ 25

Delia Constantin
อายุ 50

Florin Anghelescu
อายุ 46

Catalin Cosmin Codarcea
อายุ 36

Daciana Nanu
อายุ 47

Doina Rusu
อายุ 25

Doina Platon
อายุ 27

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง