คู่เรียนภาษาโรมาเนีย

Tatiana Buciuscan
อายุ 27

Sergiu Romanenco
อายุ 15

Ana Puianu
อายุ 25

Broscoi Elena
อายุ 18

Iuliana Raican
อายุ 20

Patricia GEORGESCU
อายุ 40

stefania pislea
อายุ 48

Catalin Peste
อายุ 41

Ciprian Cornea
อายุ 17

Bia Biank
อายุ 15

Laura Florina
อายุ 18

Maria Prichici
อายุ 16

Teslaru Victor
อายุ 36

Camelia Dumitru
อายุ 33

Emilia Bobe
อายุ 61

Vasile Simon
อายุ 19

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง