คู่เรียนภาษาไทย

wan jan

wan jan
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

wanwisa sao

wanwisa sao
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

สุกฤตา เอี่ยมละออ

สุกฤตา เอี่ยมละออ
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

ตรีทิพณิภาร์ วรรณะภิรมย์

ตรีทิพณิภาร์ วรรณะภิรมย์
อำเภอเบตง, ไทย
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Piyaphat Thabthhaisong

Piyaphat Thabthhaisong
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Tar Niltharach

Tar Niltharach
นครพนม, ไทย
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Monthien Ponthong

Monthien Ponthong
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Siriporn Polpok

Siriporn Polpok
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

kancharee chaisang

kancharee chaisang
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Damrong Teiadyor

Damrong Teiadyor
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Phetcharat Khamma

Phetcharat Khamma
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Narpassa Krisitticharern

Narpassa Krisitticharern
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

anocha camtoon

anocha camtoon
เชียงใหม่, ไทย
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Chatchawan Mapiya

Chatchawan Mapiya
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Paweena Pujom

Paweena Pujom
เทศบาลนครอุบลราชธานี, ไทย
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

aprinya tantisiriwat

aprinya tantisiriwat
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง