คู่เรียนภาษาไทย

Sangduan Saewa

Sangduan Saewa
Chiang Mai, ไทย
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Kanit Boonmkrue

Kanit Boonmkrue
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Chutinutcha Thinothai

Chutinutcha Thinothai
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Rinlaphat B

Rinlaphat B
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Naruemon Jakwang

Naruemon Jakwang
เชียงใหม่, ไทย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Kunlaphonphat Haton

Kunlaphonphat Haton
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Sunan M

Sunan M
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Babypopla Pla

Babypopla Pla
Thai An, เวียดนาม
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Jeeranun Pleanwong

Jeeranun Pleanwong
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

นภาพร มาหลิน

นภาพร มาหลิน
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Keattisak S

Keattisak S
หนองบัวลำภู, ไทย
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pradiphat Malagul

Pradiphat Malagul
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

sittichai tathong

sittichai tathong
วารินชำราบ, ไทย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

theerawat chokbandit

theerawat chokbandit
อายุ 16
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

จิรายุ เรืองเทพ

จิรายุ เรืองเทพ
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Waraporn Noichan

Waraporn Noichan
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง