คู่เรียนภาษาไทย

panpaga nonting

panpaga nonting
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Natpimol Kaewsai

Natpimol Kaewsai
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pattupong Katsuk

Pattupong Katsuk
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Wannitta Phuenpha

Wannitta Phuenpha
ไทยเจริญ, ไทย
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pattadon Dissara

Pattadon Dissara
อายุ 15
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

่ภริดา กิ้มเส้ง

่ภริดา กิ้มเส้ง
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Suchada Pandermwong

Suchada Pandermwong
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

นาถชิดา เกียรติกุลลานนท์

นาถชิดา เกียรติกุลลานนท์
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Jenny Sudchada

Jenny Sudchada
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

สมโภชน์ ภิรมย์จิตร

สมโภชน์ ภิรมย์จิตร
อายุ 31
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Sobry Beltmeyer

Sobry Beltmeyer
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Chonnikan Apitanakun

Chonnikan Apitanakun
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Tharawit Khemlard

Tharawit Khemlard
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

ดวงใจ กวนหลวง

ดวงใจ กวนหลวง
กรุงเทพมหานคร, ไทย
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Poon Poon

Poon Poon
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Jenjira Lamaymuang

Jenjira Lamaymuang
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง