คู่เรียนภาษาไทย

natcha Tameekul

natcha Tameekul
ราชบุรี, ไทย
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pornthip Chunt

Pornthip Chunt
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Ploypailin Phaungjan

Ploypailin Phaungjan
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Wimonrat Woraput

Wimonrat Woraput
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Suphawadee Bunthot

Suphawadee Bunthot
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

นฤเบศร์ จารุนันทสิริ

นฤเบศร์ จารุนันทสิริ
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

unnop jitsuetrong

unnop jitsuetrong
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pattupong Katsuk

Pattupong Katsuk
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Thanin Supkong

Thanin Supkong
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Orasa Boonyod

Orasa Boonyod
เทศบาลนครอุบลราชธานี, ไทย
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

เทพฤทธิ์ คำดี

เทพฤทธิ์ คำดี
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Arthit Sanchanthichai

Arthit Sanchanthichai
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Hataikarn Tanunchai

Hataikarn Tanunchai
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Kanchana Wongsa

Kanchana Wongsa
อายุ 41
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Jirapak Thanasiripan

Jirapak Thanasiripan
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

rujipa chuncharoen

rujipa chuncharoen
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง