คู่เรียนภาษาไทย

กาญจนา นวลจันทร์

กาญจนา นวลจันทร์
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Warangkana Vechapoon

Warangkana Vechapoon
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Kanokporn Maneerote

Kanokporn Maneerote
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Paweetida Intano

Paweetida Intano
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Sattawat Padwang

Sattawat Padwang
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Thanadol Chongruksut

Thanadol Chongruksut
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Nutnaree Boonrod

Nutnaree Boonrod
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Siriporn Wattana

Siriporn Wattana
เชียงใหม่, ไทย
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Piya Nalamphun

Piya Nalamphun
ท้ายเหมือง, ไทย
อายุ 39
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Manatsawan Moonthongsuk

Manatsawan Moonthongsuk
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Hambalee Che-auma

Hambalee Che-auma
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Kunanon Inta

Kunanon Inta
ชัยนาท, ไทย
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Narisara Phegong

Narisara Phegong
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Pitchawee Minechai

Pitchawee Minechai
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Bell Krowsaard

Bell Krowsaard
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

Amonrat Jantarangsee

Amonrat Jantarangsee
กรุงเทพมหานคร, ไทย
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ไทย

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง