ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

มีคนมากกว่า 130 ล้านคนพูดภาษาญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และบางส่วนอยู่กันเป็นชุมชนคนย้านถิ่นฐานทั่วโลก ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางการของประเทศญี่ปุ่น

ยังคงมีถกเถียงกันว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นเชื่อมโยงกับภาษาอื่นหรือไม่ ถึงแม้ระบบการเขียนจะใช้อักขระจีนอธิบายเป็นอักษรภาพที่เรียกว่าตัวอักษรคันจิมาเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากอักขระเหล่านี้ ยังมีการใช้ตัวอักษรพยางค์ ฮิรางานะและคาตาคานะที่พัฒนามาจากตัวอักษรคันจิ

ภาษาอื่นๆ