วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาดัตช์ โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

maandagวันจันทร์
dinsdagวันอังคาร
woensdagวันพุธ
donderdagวันพฤหัสบดี
vrijdagวันศุกร์
zaterdagวันเสาร์
zondagวันอาทิตย์
op maandagในวันจันทร์
op dinsdagในวันอังคาร
op woensdagในวันพุธ
op donderdagในวันพฤหัสบดี
op vrijdagในวันศุกร์
op zaterdagในวันเสาร์
op zondagในวันอาทิตย์
elke maandagทุกวันจันทร์
elke dinsdagทุกวันอังคาร
elke woensdagทุกวันพุธ
elke donderdagทุกวันพฤหัสบดี
elke vrijdagทุกวันศุกร์
elke zaterdagทุกวันเสาร์
elke zondagทุกวันอาทิตย์