เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาดัตช์ โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

januariมกราคม
februariกุมภาพันธ์
maartมีนาคม
aprilเมษายน
meiพฤษภาคม
juniมิถุนายน
juliกรกฎาคม
augustusสิงหาคม
septemberกันยายน
oktoberตุลาคม
novemberพฤศจิกายน
decemberธันวาคม
in januariในเดือนมกราคม
in februariในเดือนกุมภาพันธ์
in maartในเดือนมีนาคม
in aprilในเดือนเมษายน
in meiในเดือนพฤษภาคม
in juniในเดือนมิถุนายน
in juliในเดือนกรกฎาคม
in augustusในเดือนสิงหาคม
in septemberในเดือนกันยายน
in oktoberในเดือนตุลาคม
in novemberในเดือนพฤศจิกายน
in decemberในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

lenteฤดูใบไม้ผลิ
zomerฤดูร้อน
herfstฤดูใบไม้ร่วง
winterฤดูหนาว
in de lenteในฤดูใบไม้ผลิ
in de zomerในฤดูร้อน
in de herfstในฤดูใบไม้ร่วง
in de winterในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาดัตช์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง