วลีพื้นฐาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาดัตช์เบื้องต้นที่คุณใช้ได้ในการสนทนาแต่ละวันและคำทั่วไปที่คุณจะเห็นตามป้ายต่างๆ

jaใช่
neeไม่ใช่
alsjeblieft
alstublieft
dank je
dank u
hartelijk dankขอบคุณมาก
graag gedaanไม่เป็นไร

การกล่าวคำสวัสดีและอำลา

halloสวัสดี
goededag
goedemorgenสวัสดี
goedemiddagสวัสดี
goedenamiddag
goedeavondสวัสดี
welkom!ยินดีต้อนรับ!
tot ziens!แล้วเจอกัน!
doeiลาก่อน
daag
goedenachtราตรีสวัสดิ์
een prettige dag!ขอให้สนุกกับวันนี้นะ!

Apologising and getting someone's attention

excuseer me
sorryขอโทษ
geen probleemไม่เป็นไร

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

spreek je Engels?
spreekt u Engels?คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
spreek je Nederlands?
spreekt u Nederlands?
ik spreek geen Nederlands
ik spreek niet goed Nederlands
ik spreek een beetje Nederlands
ik spreek een heel klein beetje Nederlands
alsjeblieft, spreek langzamer
alstublieft, spreek langzamer
kan u dat alstublieft herhalen?
ik versta het nietฉันไม่เข้าใจ

วลีพื้นฐานอื่นๆ

ik weet het nietฉันไม่รู้
waar zijn de toiletten, alsjeblieft?
waar zijn de toiletten, alstublieft?