ภาษานอร์เวย์

เกี่ยวกับภาษานอร์เวย์

ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาทางการของประเทศนอร์เวย์ มีคนพูดภาษานอร์เวย์ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาในตระกูลเยอร์มานิกเหนือ เช่นเดียวกับภาษาเดนมาร์ก สวีเดน แฟโรและไอซ์แลนด์

ภาษานอร์เวย์มีรูปแบบการเขียน 2 แบบ คือบุ๊กมอลและนอร์ส บุ๊กมอลมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเดนมาร์กและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ใช้ภาษาบุ๊กมอล ภาษานอร์สมาจากภาษานอร์เวย์เก่าก่อนการปกครองของเดนมาร์กและมีคนส่วนน้อยใช้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและนอร์เวย์ตะวันตก ได้มีความพยายามรวมภาษา 2 ภาษานี้แต่ไม่สำเร็จ และสื่อมวลชนและหน่วยงานรัฐบาลใช้ทั้งสองภาษาเพื่อรักษาความสามัคคีทางการเมือง

เรียนภาษานอร์เวย์เพื่ออะไร

ธุรกิจ
ตั้งแต่มีการค้นพบน้ำมันและก๊าซ ประเทศนอร์เวย์ได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศเกิดขึ้นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ดังนั้นความรู้ภาษานอร์เวย์จะสร้างความประทับใจให้ผู้ติดต่อทางธุรกิจ

การท่องเที่ยว
ด้วยฟยอร์ดที่สวยงาม ชายฝั่งและทิวทัศน์สวยงาม ประเทศนอร์เวย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากทุกปี ดังนั้นความสามารถพูดภาษานอร์เวย์ได้จะช่วยให้คุณได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาษาอื่นๆ