วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาฝรั่งเศส โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

lundiวันจันทร์
mardiวันอังคาร
mercrediวันพุธ
jeudiวันพฤหัสบดี
vendrediวันศุกร์
samediวันเสาร์
dimancheวันอาทิตย์
tous les lundisทุกวันจันทร์
tous les mardisทุกวันอังคาร
tous les mercredisทุกวันพุธ
tous les jeudisทุกวันพฤหัสบดี
tous les vendredisทุกวันศุกร์
tous les samedisทุกวันเสาร์
tous les dimanchesทุกวันอาทิตย์
le lundiทุกวันจันทร์
le mardiทุกวันอังคาร
le mercrediทุกวันพุธ
le jeudiทุกวันพฤหัสบดี
le vendrediทุกวันศุกร์
le samediทุกวันเสาร์
le dimancheทุกวันอาทิตย์
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง