การถามและบอกทาง

สำนวนภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้จะมีประโยชน์ เวลาที่เกิดหลงทาง ต้องการไปที่สถานที่ใดที่หนึ่ง หรือบอกทางคนอื่น

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteถูก
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
prenez la première à gaucheแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau
tournez à gauche
tournez à droite
vous allez avoir la banque sur votre gauche
vous allez avoir le supermarché sur votre droite
vous allez avoir le théâtre en face de vous
prenez la voie de gauche
rester sur votre droite
quittez l'autoroute à la sortie 5
quittez l'autoroute direction Toulouse
suivez la direction Marseille
suivez la direction Rouen
suivez la direction de Paris