การถามและบอกทาง

สำนวนภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้จะมีประโยชน์ เวลาที่เกิดหลงทาง ต้องการไปที่สถานที่ใดที่หนึ่ง หรือบอกทางคนอื่น

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteถูก
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
prenez la première à gaucheแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน