การเดินทาง

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาฝรั่งเศสที่มีประโยชน์เวลาเดินทางท่องเที่ยวในแบบต่างๆ

où se trouve ...?
la gare routière
la gare
l'aéroport
où puis-je trouver un taxi?ฉันจะหาแท็กซี่ได้ที่ไหน
bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ!
la voitureรถยนต์
l'autobusรถประจำทาง
le carรถทัวร์
l'avionเครื่องบิน
le trainรถไฟ
le bateau
le ferryเรือข้ามฟาก
le taxiแท็กซี่
le vélo
en busทางรถประจำทาง
en avionทางเครื่องบิน
en trainทางรถไฟ
en bateauทางเรือ
à piedทางเท้า

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน