การใช้โทรศัพท์

มีการใช้วลีในส่วนนี้ทั่วไปในการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อโทรขอหมายเลขโทรศัพท์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

allô!สวัสดีค่ะ/ครับ!
puis-je te rappeler?
puis-je vous rappeler?
quel est ton numéro?
quel est votre numéro?ไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ/คะ
vous avez fait un faux numéro
je voudrais une carte téléphonique
un (téléphone) portable
un GSM

Emergency telephone numbers in France

15ambulance
17police
18fire brigade