ที่ที่ทำการไปรษณีย์

วลีภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้จะช่วยคุณได้เวลาไปยังที่ทำการไปรษณีย์ หากคุณต้องซื้อแสตมป์ ส่งจดหมาย หรือใช้บริการอื่นๆ

je voudrais une enveloppe, s'il vous plaîtฉันต้องการซองจดหมาย 1 ซอง
je voudrais un paquet d'enveloppesฉันต้องการซองจดหมาย 1 ห่อ
je voudrais un timbre pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais deux timbres pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais envoyer cette lettre en ...
Angleterre
Allemagne
Espagne
Italie
je voudrais envoyer cette carte postale en Angleterre
je voudrais envoyer ce paquet en Angleterre
je voudrais envoyer cette lettre aux ...
Etats-Unis
Pays-Bas
je voudrais envoyer cette carte postale aux Etats-Unis
je voudrais envoyer ce paquet aux Etats-Unis
où est la boîte aux lettres?ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน