ที่ธนาคาร

เมื่อคุณไปธนาคารหรือต้องการใช้เครื่องกดเงินสด คุณสามารถใช้สำนวนภาษาฝรั่งเศสต่อไปนี้ได้

je voudrais changer de l'argentฉันต้องการแลกเงิน
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteฉันต้องการเปิดบัญชี
je voudrais ouvrir un compte personnelฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล
je voudrais ouvrir un compte professionnelฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ