ที่ธนาคาร

เมื่อคุณไปธนาคารหรือต้องการใช้เครื่องกดเงินสด คุณสามารถใช้สำนวนภาษาฝรั่งเศสต่อไปนี้ได้

การทำธุรกรรม

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtฉันต้องการถอนเงิน 100 ยูโร ได้โปรด
Je voudrais faire un retraitฉันต้องการถอนเงิน
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?คุณต้องการธนบัตรแบบไหน
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?ขอธนบัตรย่อยได้ไหม
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtฉันต้องการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtฉันต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค
Vous avez une pièce d'identité?คุณมีบัตรประจำตัวไหม
J'ai …ฉันมี…
mon passeportหนังสือเดินทาง
mon permis de conduireใบขับขี่
ma carte d'identitéบัตรประชาชน
Votre compte est à découvertบัญชีของคุณถอนเงินเกินจำนวนจำกัด
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?คุณช่วยโอนเงิน 1,000 ยูโรจากบัญชีปัจจุบันของฉันไปยังบัญชีออมทรัพย์ของฉันได้ไหม

บริการอื่นๆ

Je voudrais ouvrir un compteฉันต้องการเปิดบัญชี
Je voudrais ouvrir un compte privéฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล
Je voudrais ouvrir un compte professionnelฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ
Je voudrais changer de l'argentฉันต้องการแลกเงิน
Je voudrais commander des devises étrangèresฉันต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ
Quel est le taux de change de la livre sterling?อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินปอนด์อังกฤษเป็นเท่าใด?
Je voudrais …ฉันต้องการ…
des eurosเงินยูโร
des livres sterlingสเตอร์ลิง
des francs suisseเงินฟรังก์สวิส
des dollars américainsเงินดอลลาร์สหรัฐ
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtขอซื้อสมุดเช็คเล่มใหม่ค่ะ/ครับ
Je voudrais annuler un chèqueฉันต้องการยกเลิกเช็ค
Je voudrais annuler ce virement automatiqueฉันต้องการยกเลิกคำสั่งหักจ่ายอัตโนมัติ

วลีอื่นที่เป็นประโยชน์

Où est le distributeur de billets le plus proche?ตู้กดเงินสดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?บัญชีนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?สินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
J'ai perdu ma carte bancaireฉันทำบัตรหาย
Je voudrais déclarer …ฉันต้องการแจ้ง…
la perte de ma carte bancaireบัตรเครดิตหาย
le vol de ma carte bancaireบัตรเครดิตถูกขโมย
On a un compte jointเรามีมีบัญชีที่ใช้ชื่อร่วมกัน
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseฉันต้องการแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.ฉันลืมรหัสผ่านการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต
J'ai oublié le code secret pour ma carteฉันลืมรหัสสำหรับบัตรของฉัน
Je vous en enverrai un autreเราจะส่งบัตรใหม่ให้คุณ
Je voudrais prendre rendez-vous avec …ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม
le gérant de la banqueผู้จัดการ
un conseiller financierที่ปรึกษาด้านการเงิน
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierฉันต้องการคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการจำนอง

การใช้ตู้กดเงินสด

Introduire votre carteใส่บัตรของคุณ
Entrer votre code secretใส่รหัส
Code non valideรหัสไม่ถูกต้อง
Entrerตกลง
Corrigerถูกต้อง
Annulerยกเลิก
Retrait d'espècesถอนเงิน
Autre montantยอดอื่นๆ
Veuillez patienterกรุณารอสักครู่
On vérifie le montantกำลังนับเงินของคุณอยู่
Solde insuffisantเงินไม่พอ
Solde de votre compteยอดคงเหลือ
Afficher à l'écranบนหน้าจอ
Imprimer un reçuพิมพ์
Autre service?ต้องการใช้บริการอื่นไหม
Désirez-vous un reçu?ต้องการใบเสร็จรับเงินไหม
Retirer votre carteเอาบัตรออก
Quitterยกเลิก
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน