สภาพอากาศ

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาฝรั่งเศสที่คุณสามารถใช้เวลาพูดถึงสภาพอากาศ

quel temps fait-il?อากาศเป็นอย่างไร
est-ce qu'il fait beau?
il y a du soleilมีแดดออก
il fait beauอากาศดี
il ne fait pas beau
il pleutฝนตก
il neigeหิมะตก
il y a du ventมีลมแรง
c'est humide
il y a du brouillardมีหมอก
il fait chaudอากาศร้อน
il fait froidอากาศหนาว
il fait très chaud
il fait très froid
il gèleอากาศเย็น
il y a du verglas
il fait ... degrés
vingt