สุขภาพ

วลีภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์เวลาคุณต้องการพูดถึงสุขภาพของคุณ

การบรรยายอาการ

Qu'est-ce qui ne va pas?เกิดอะไรขึ้น
Je me sens malฉันรู้สึกไม่ดีเลย
Je ne me sens pas très bienฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลย
Je suis maladeฉันรู้สึกไม่สบาย
Je me suis coupéฉันทำมีดบาด
J'ai mal à la têteฉันปวดหัว
J'ai un mal de tête atroceฉันปวดหัวอย่างรุนแรง
Je ne vais pas bienฉันรู้สึกไม่สบาย
J'ai la grippeฉันเป็นไข้หวัดใหญ่
Je vais vomirฉันรู้สึกว่าจะป่วย
J'ai vomiฉันป่วย
J'ai une douleur dans …ฉันปวดที่…ของฉัน
le couคอ
J'ai mal ……ของฉันเจ็บ
aux piedsเท้า
aux genouxหัวเข่า
J'ai mal au dosหลังของฉันเจ็บ

วลีที่มีประโยชน์อื่นๆ

Vous avez …?คุณมี…ไหม
des calmants/analgésiquesยาแก้ปวด
du paracétamolพาราเซตามอน
de l'aspirineแอสไพริน
des pansementsที่ปิดแผล
Comment tu te sens?คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง
Tu te sens bien?คุณรู้สึกดีไหม
Tu te sens mieux?คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
J'espère que tu vas vite guérirฉันหวังว่าคุณคงจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้
Rétablis-toi vite!หายไวๆ นะ!
Il faut que je voie un médecinฉันจำเป็นต้องไปหาหมอ
Je pense que tu devrais aller voir un médecinฉันคิดว่าคุณควรจะไปหาหมอ
Tu connais un bon …?คุณรู้จัก…ดีๆ ไหม
médecinหมอ
dentisteหมอฟัน
Vous savez où est la pharmacie de garde?คุณรู้จักร้านขายยาเปิดทั้งคืนไหม
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน