สุขภาพ

วลีภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์เวลาคุณต้องการพูดถึงสุขภาพของคุณ

je suis en bonne santé
je ne me sens pas bienฉันรู้สึกไม่ดีเลย
je ne me sens pas très bienฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลย
je dois voir un docteurฉันจำเป็นต้องไปหาหมอ
je voudrais voir un docteurฉันต้องการพบหมอ
j'ai mal à la têteฉันปวดหัว
as-tu un cachet?
avez-vous un antalgique?
j'ai la nauséeฉันรู้สึกป่วย
j'ai envie de vomirฉันรู้สึกป่วย
je me suis coupé(e)มีดบาดฉัน
j'ai une douleur ...
au cou
au dos
dans la poitrine
c'est douloureux
ça fait mal?
est-ce cassé?
c'est une fracture
c'est une entorse