ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาฟินแลนด์

pohjoinenทิศเหนือ
koillinenทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
itäทิศตะวันออก
kaakkoทิศตะวันออกเฉียงใต้
eteläทิศใต้
lounasทิศตะวันตกเฉียงใต้
länsiทิศตะวันตก
luodeทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

karttaแผนที่
kompassiเข็มทิศ
lukea kompassiaอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฟินแลนด์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง