ภาษามาเลย์

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษามาเลเซียด้วย

เรียนภาษามาเลเซียเพื่ออะไร

ธุรกิจ
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังจะถูกจัดให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วเร็วๆนี้ ความรู้ภาษามาเลเซียพื้นฐานจะทำให้คุณได้ประโยชน์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจ

การท่องเที่ยว
ความรู้ภาษามาเลเซียจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับสังคมหลากหลายวัฒนธรรมและทำให้คุณสั่งอาหารแปลกๆ เป็นภาษาท้องถิ่นได้

ภาษาอื่นๆ