ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษารัสเซีย

северทิศเหนือ
северо-востокทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
востокทิศตะวันออก
юго-востокทิศตะวันออกเฉียงใต้
югทิศใต้
юго-западทิศตะวันตกเฉียงใต้
западทิศตะวันตก
северо-западทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

картаแผนที่
компасเข็มทิศ
читать с компасаอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษารัสเซียทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง