ครอบครัวและความสัมพันธ์

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษารัสเซียที่มีประโยชน์ในการสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ เรียนรู้วิธีพูดคุยเกี่ยวกับพี่น้อง ลูกหลาน และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงวิธีบรรยายสถานะส่วนตัวของคุณ

พี่น้อง

у тебя есть брат или сестра?คุณมีพี่น้องหรือไม่
да, у меня есть ...
брат
сестра
старший брат
младшая сестра
два брата
две сестры
брат и две сестры
нет, я единственный ребенокไม่ค่ะ/ครับ ฉันเป็นลูกคนเดียว

ลูกและหลาน

у тебя есть дети?คุณมีลูกไหม
да, у меня ...
мальчик и девочка
малыш
три ребенка
у меня нет детейฉันไม่มีลูก
у вас есть внуки?คุณมีหลานไหม

พ่อแม่และปู่ ย่า ตา ยาย

твои родители еще живы?
где живут твои родители?พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
чем занимаются твои родители?พ่อแม่ของคุณทำอะไร
чем занимается твой отец?พ่อคุณทำอะไร
чем занимается твоя мать?แม่คุณทำอะไร
твои бабушка и дедушка еще живы?ปู่ ย่า ตา ยายของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม
где они живут?พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

ความสัมพันธ์

у тебя есть парень?คุณมีแฟนไหม
у тебя есть девушка?คุณมีแฟนไหม
ты женат?, ты замужем?คุณแต่งงานหรือยัง
ты холостой?, ты незамужняя?คุณโสดหรือเปล่า
ты с кем-нибудь встречаешься?คุณคบกับใครอยู่ไหม
я ...
холостой (незамужняя)
обручен(а)
женат (замужем)
в разводе
я живу отдельно
вдова
вдовец
у меня уже кто-то естьฉันกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่

สัตว์เลี้ยง

у тебя есть домашние животные?คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม
у меня ...
собака и две кошки

การถามชื่อและอายุ

как его зовут?เขาชื่ออะไร
его зовут ...
Юрий
как ее зовут?เธอชื่ออะไร
ее зовут ...
Виктория
как их зовут?พวกเขาชื่ออะไร
их зовут ...
Максим и Анастасия
сколько ему лет?เขาอายุเท่าไหร่
ему ...
двенадцать
сколько ей лет?เธออายุเท่าไหร่
ей ...
пятнадцать
сколько им лет?พวกเขาอายุเท่าไหร่
им ...
шесть и восемь

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน