ภาษาลัตเวีย

เกี่ยวกับภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวียเป็นภาษาทางการของประเทศลัตเวีย ประชากรประมาณ1.5 ล้านคนของประเทศพูดภาษาลัตเวียเป็นภาษาแรกและมีคนพูดภาษาลัตเวียในต่างประเทศอีก 250,000 คนในต่างประเทศ

ภาษาลัตเวียเป็นหนึ่งในสองภาษาบอลติกในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรป ภาษาลัตเวียที่พูดตอนเหนือของเอสโตเนียไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้

เรียนภาษาลัตเวียเพื่ออะไร

การท่องเที่ยว
การไปเที่ยวประเทศลัตเวียและเมืองหลวงประวัติศาสตร์ที่ชื่อริกาจะน่าสนุกขึ้นหากคุณพูดภาษาลัตเวียได้ พวกเขาจะชื่นชมความพยายามของคุณเพราะมีชาวต่างชาติไม่กี่คนที่พยายามพูดภาษาชนกลุ่มน้อยนี้

วัฒนธรรม
ประเทศลัตเวียมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยาวนานด้านเพลงและการเต้น ความรู้ภาษาลัตเวียจะช่วยให้คุณเป็นส่วนหนึ่งและเพลิดเพลินกับเทศกาลของพวกเขา

ภาษาอื่นๆ