ภาษาลิธัวเนีย

เกี่ยวกับภาษาลิธัวเนีย

ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาทางการของประเทศลิทัวเนีย และมีจำนวนผู้พูดภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาแรกประมาณ 4 ล้านคนทั่วโลก สามในสี่ของคนจำนวนนี้อาศัยอยู่ในประเทศเบลารุส ลัตเวีย โปแลนด์ คาลินินกราดและชุมชนผู้อพยพอื่นๆ ทั่วโลก

ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาบอลติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอินโด-ยูโรป และใกล้กับภาษาลัตเวียมาก

เรียนภาษาลิธัวเนียเพื่ออะไร

การเดินทาง
ตั้งแต่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต ประเทศลิทัวเนียได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงวิลนีอุส แม้แต่ความรู้ภาษาลิทัวเนียพื้นฐานจะทำให้การเที่ยวประเทศนี้สนุกสนานมากขึ้น

มิตรภาพและความสัมพันธ์
ตั้งแต่เป็นอิสระ การอพยพของผู้คนจากประเทศลิทัวเนียไปประเทศอื่นในยุโรปตะวันตกเพื่อหางานทำทำให้คนมีโอกาสสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์มากขึ้น

ความท้าทายด้านภาษาศาสตร์
ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาที่สืบทอดโดยตรงจากภาษาอินโด-ยูโรปดั้งเดิม ภาษาลิทัวเนียมีคำศัพท์คล้ายกับภาษาอื่นในกลุ่มนี้ รวมถึงภาษาละตินด้วยซึ่งน่าสนใจ

ภาษาอื่นๆ