Інна Демук

Інна Демук

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 25
วันเกิด 22 กรกฎาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ยูเครน | เจ้าของภาษา
  • รัสเซีย | ขั้นสูง
  • บัลแกเรีย | ขั้นต้น

ฉันกำลังเรียนภาษา