No profile image

Adela Švončinárová

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 38
วันเกิด 13 กันยายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • สโลวัก | เจ้าของภาษา
  • โพแลนด์ | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา