Agnes Abraham

Agnes Abraham

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 52
วันเกิด 7 เมษายน

เกี่ยวกับฉัน

Folyamatosan tanuló, kíváncsi vagyok :)

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ฮังการี | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • ฮินดี | ขั้นต้น
  • อิตาลี (อิตาลี) | ขั้นต้น
  • ปัญจาบ (อินเดีย) | ขั้นต้น